Iestādes un organizācijas

Visu valsts institūciju mājas lapu katalogs
http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/saites
Labklājības ministrija
http://www.lm.gov.lv
Veselības ministrija
http://www.vm.gov.lv
Nodarbinātības valsts aģentūra
http://www.nva.lv
Valsts darba inspekcija
http://www.vdi.lv
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
http://www.vsaa.lv
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
http://www.vdeavk.gov.lv
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra
http://www.voava.lv/lat
Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”
http://www.sva.lv
VAS „Valsts zāļu aģentūra”
http://www.vza.gov.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
http://www.siva.gov.lv
Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons
http://www.apeirons.lv
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento.
http://www.sustento.lv
Projekts aktīviem cilvēkiem ar kustību traucējumiem
http://www.aktivs.info
Latvijas medicīniskas paraplēģijas biedrība (mājaslapa netiek atjaunota, bet informācija var noderēt)
http://www.rehab.lv
Latvijas nedzirdīgo biedrība
http://www.lnbrc.lv
Diena centrs “Saule” cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem
http://www.saule-rb.lv
Latvijas multiplas sklerozes asociācija
http://www.lmsa.lv
Latvijas psoriāzes biedrība
http://www.psoriasis.lv
Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība
http://www.tuberculosis.lv