Gulbenes bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Bibliotēkas pakalpojumi:

 • Grāmatu izsniegšana uz mājām;
 • Pieejami vairāk kā 100 nosaukumu žurnāli un avīzes;
 • Bezmaksas interneta izmantošana;
 • Elektroniskā kataloga izmantošana;
 • Datu bāžu izmantošana;
 • Dažādu uzziņu sniegšana;
 • Bibliotēkas izstādes;
 • Tematiski pasākumi;
 • Datorizdrukas, kopēšana, skenēšana, laminēšana

Īpašie pakalpojumi:

Informācijas centrs (1.stāvs)
Informatīvie materiāli par:

 • vides pieejamību;
 • likumdošanu cilvēkiem ar īpašām
 • vajadzībām;
 • informatīvie bukleti par sociālajām tiesībām, institūcijām u.c.

Bezmaksas apmācības un konsultācijas Interneta resursu izmantošanā

Tālr. 64471335,
e-pasts: indra@gulbenesbiblioteka.lv, agis6@inbox.lv

 

 

 

 

 

Bērnu bibliotēka (1.stāvs)
Piedāvājam:

 • izmantot rotaļu stūrīti pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem;
 • piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos

Tālr. 64473266,
e-pasts: solvita@gulbenesbiblioteka.lv

 

Abonements (2.stāvs)
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem bez maksas piegādā mājās izdevumus no bibliotēkas krājumiem pilsētas robežās
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem piedāvā:

 • iznomāt “runājošās” jeb audiogrāmatas—kasetēs, nepieciešamības gadījumā arī kasešu magnetolu;
 • grāmatas Braila rakstā;
 • galda lupas izmantošanu—drukāta teksta un rokraksta, attēlu un mazu priekšmetu aplūkošanai;
 • videolupas un telelupas izmantošanu - fotogrāfiju aplūkošanai, etiķešu lasīšanai, žurnālu pārlapošanai, krustvārdu mīklu risināšanai;
 • iespēju strādāt pie datora -lasīt, rakstīt ar teksta un attēla palielinājumu vairāk nekā 2 reizes.

Tālr.  26180696, 64473219
e-pasts: ivetak@gulbenesbiblioteka.lv

Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītava (3.stāvs)

 • Uzziņas par novada vēsturi, kultūru, novadniekiem gan elektroniskā, gan tradicionālā veidā;
 • Iepriekš vienojoties, žurnālus un uzziņu materiālus piedāvā klientiem ērtā veidā

Tālr. 64471460,
e-pasts: sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv