Zudušo industriju stāsti

 

Gulbenes novada bibliotēka guvusi atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma nozarē ar projektu “Zudušās industrijas”, kura ietvaros plānots dažādu pasākumu cikls. 

20.gadsimta 60.-80.gados Gulbene bija industriāls centrs ar dažādu nozaru ražotnēm: ražošanas tehniskās apvienības "Alfa" 16.cehs (radio detaļas, mikroshēmas), ražošanas uzņēmuma "Straume" 4.cehs (gludekļu, kafijas dzirnaviņu ražošana), alus darītava, maizes ceptuve, ražošanas apvienības “Daiļrade cehs (nozīmītes, žetoni, piespraudes). Lai apzinātu padomju laika ražošanas industriju nemateriālo kultūras mantojumu, tiks rīkotas tikšanās un apkopoti bijušo uzņēmumu darbinieku stāsti, dokumenti un fotogrāfijas. Padomju laika presē situācija atspoguļota ar tā laika ideoloģiju, kas neļauj objektīvi izvērtēt liecības. No iegūtajiem materiāliem tiks veidotas digitālās izstādes.

Plānotas arī četras lekcijas ar diskusijām par esošā, pamestā industriālā mantojuma ēkām un pilsētvidi. Ar to tiks veicināta vietējās kopienas (iedzīvotāju, pašvaldības pārstāvju, nevalstisko organizāciju) izpratne un līdzdalība inovatīviem risinājumiem kultūras mantojuma izmantošanā.

Jau pavasarī pie mums viesosies free riga pārstāvji – stāstīs par savu pieredzi Rīgas tukšo ēku iedzīvināšanā, sadarbību ar ēku īpašniekiem un radošo industriju pārstāvjiem, veidojot lietderīgas un publiski pieejamas telpas, veicinot sociālas aktivitātes un attīstot apkaimi.  Aizputes biedrība “Serde” pārstāvji stāstīs par biedrības darbību, cenšoties veicināt profesionālās mākslas attīstību Latvijā, attīstīt reģionālu un starptautisku sadarbību starp dažādu nozaru kultūras un mākslas organizācijām un indivīdiem, piedāvājot reāli funkcionējošu vidi un infrastruktūru ārpus ierastās centrālās pilsētvides. Kuldīgas restaurācijas centrs – lekcija par vēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanu, amatniecības tradīciju pārmantojamību un vēsturisko amatniecības prasmju ilgtspēju, iedzīvotāju izglītošanu un attieksmes maiņu labāk, iepazīstot kultūrvēsturisko mantojumu.

Rudenī būs iespēja tikties ar Čiekurkalna attīstības biedrības pārstāvi, kurš dalīsies pieredzē, cīnoties par apjomīgā apkaimes industriālā mantojuma saglabāšanu (īpaši zīmīgs piemērs ir bijusī TEC ēka un skursteņi), komunikāciju ar pašvaldību, uzņēmējiem un arhitektiem, kā arī iedzīvotāju iesaisti. Līgatnes novada pašvaldības pārstāvis dalīsies pieredzē kā, rūpīgi plānojot un saglabājot vēsturisko, var atjaunot postindustriālu mantojumu – papīrfabrikas ciematu.

Projekta “Zudušās industrijas” ietvaros aicinām līdz 11.aprīlim pieteikties Gulbenes maizes ceptuves un Gulbenes alus darītavas darbiniekus, lai sarīkotu tikšanos un brīvā atmosfērā dalītos stāstos. Vairāk informācijas un pieteikšanās: Sanita Jurkāne, tel.: 64471460, e-pasts: sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv vai personīgi bibliotēkas novadpētniecības lasītavā (3.stāvs).


Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka