Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Gulbenes novada bibliotēkās

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.

Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma bija “Svētki  Ziemeļos”, un tā notika no 11. - 17. novembrim. Svētki ikdienišķajam piešķir struktūru, atkārtojas noteiktos laika intervālos un izceļ svarīgus dzīves notikumus, tāpēc svētku motīvs bieži atkārtojas literatūrā. Jo kurš gan negrib lasīt labi uzrakstītu tēlojumu par svētkiem, brīnišķīgu viesību galdu, par atmosfēru, kas pilna cerībām un prieka?

Mazākie lasītāji tika aicināti pārlapot Astrīdas Lindgrēnas “Pepiju Garzeķi” un paviesoties Pepijas dzimšanas dienas svinībās savrupmājā “Vistas kāja”. Pusaudži lasīja norvēģu rakstnieka Justeina Gordera grāmatas “Sofijas pasaule” fragmentu un iejutās Sofijas 15 gadu dzimšanas dienas filozofiskajos dārza svētkos, kas piedāvās gan kafiju, gan saviesīgas sarunas, gan mazliet sirreālisma. Pieaugušie bija aicināti atcerēties dāņu rakstnieces Kārenas Bliksenas romānu “Bebetes svētki”.

Pasākumi tika organizēti gan bibliotēkās, gan arī bibliotekāres apciemoja mazākos lasītājus bērnudārzos. Daukstu pagasta bibliotekārīte Kristīne ar Ziemeļvalstu autoru lasījumiem ciemojās sociālās aprūpes centrā “Dzērves”.

Nedēļas ietvaros notika rīta lasījumi mazākiem bērniem, tika svinēta Pepijas dzimšanas diena, protams, iepriekš nopietni gatavojoties – tika sūtīti ielūgumi, gatavotas balles cepures. Bibliotekāres bija sagatavojušas krustvārdu mīklas un viktorīnas par Ziemeļvalstīm. Un kur nu bez dāvanām, vai ziniet, kas ir lēkājošās puķes ? Svētkus tiešām vajag svinēt, kā teiktu Karlsons : "Kā sacīt jāsaka, svinu katru dienu" !

 

Liels paldies Beļavas, Daukstu, Galgauskas, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Rankas, Stāķu, Staru, Tirzas bibliotēkām par radošumu pasākumu organizēšanā ! 

Vairāk par šo Ziemeļvalstu literatūras nedēļas projektu – www.bibliotek.org

Indra Logina
Gulbenes novada bibliotēka