Zemei pieder zvaigznes. Plotniekam – 90

Zemei pieder zvaigznes. Plotniekam – 90

Dzejnieks, rakstnieks, atdzejotājs un kino dramaturgs Jānis Plotnieks dzimis 1932. gada 24. martā Daukstu (tolaik Jaungulbenes) pagasta “Grūžupēs”.

Beidzis Daukstu pamatskolu, Gulbenes vidusskolu, absolvējis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. Strādājis izdevniecībā “Liesma” par redaktoru, laikrakstā “Literatūra un Māksla”, žurnālā “Draugs” un “Zīlīte”.

Pirmā publikācija – dzejolis “No Pededzes nāks gaisma” laikrakstā “Padomju Jaunatne” 1951. gadā.

Kopumā izdoti 11 dzejoļu krājumi (tostarp divi bērniem). J. Plotnieks rakstījis stāstus, humoreskas, dokumentālus aprakstus, kinoscenārijus, ceļojumu piezīmes, darbojies arī literatūrkritikā, atdzejojis un tulkojis cittautu rakstnieku darbus.

Kad Gulbenes vidusskolā vācu valodas stundā nopelnīts divnieks, tā laika skolas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre dod mājienu, ka “divnieku karaļi” literārajam pulciņam nav vajadzīgi. Plotnieks atmiņās raksta: “Literārais pulciņš, sienasavīze, teātra spēlēšana – tā taču ir liela, svarīga daļa no manas, astotklasnieka, dzīves. Bez tā visa es vienkārši nevaru iztikt. Jāsaņemas, jālikvidē tas sasodītais “cālis”. Tāda ir apņemšanās, tāds ir vienīgais un pareizais lēmums...”

1948. gadā Gulbenes vidusskolā iestudēta Leona Paegles luga “Runga, iz maisa”.  J. Plotnieks stāsta: “...Bet par “Runga, iz maisa!” vēl kas. Pie reklāmu stabiem tiek piespraustas afišas. Vēl šodien man acu priekšā stāv milzīgs žilbinoši balts papīrs. Uz tā kā gravēt iegravēti trīs uzvārdi ar visiem “augstajiem tituliem”. “Režisors – Roberts Ligers. Dekorators – Harijs Gerhards. Literārās daļas vadītājs – Jānis Plotnieks.” Kas par prieku, pirmo reizi esmu “nodrukājies”! Un savu mūžu mans uzvārds vairs netiks “publicēts” ar tik milzīgi lieliem un resniem koka klišejā izgrieztiem burtiem! Tā patiešām ir izcila afiša.”  Tie burti esot bijuši 10 cm augsti!

Stāstā “Melnie un baltie” (1966) aprakstījis dzelzceļnieku puiku piedzīvojumus Gulbenē 20. gadsimta 30. gados.

Jānis Plotnieks sagatavojis literāro scenāriju aizraujošā Jāņa Grīziņa stāsta “Vārnu ielas republika” ekranizējumam (1970). Pēc Plotnieka scenārija uzņemta arī mākslas filma “Ilgās dienas rīts” (1968).

Kopš 1985. gada vairs neiznāca neviena jauna J. Plotnieka grāmata – ne jau tāpēc, ka viņš nerakstīja, rakstīja visu laiku – vienkārši “bija nemākulīgs izdevēja un sponsora sapārošanā”.

2001. gadā sastādījis grāmatu “Vergu asinis. Dzejoļi (un rīmes) ar (un bez) komentāriem. Autora izdevums”. Tajā apkopoti dzejoļi no 1961. līdz 2001. gadam, gadu vēlāk par šo manuskriptu Kanādā Plotniekam piešķirta B. Senkevičas-Ziemanes balva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoti: periodika.lv, Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums.

Fotogrāfija no Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma. Autors: Aivars Začs.

 

Sanita un Inese,

Gulbenes novada bibliotēka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kur esi piedzimis

No dūkstīm esot piedzimušas Daukstes –

Man viņas vienmēr kalna galā stāj.

Šeit esot dubļu daudz. Un miglas aukstas.

Bet cauri miglām karstas zvaigznes māj.