Vineta Trimalniece

14. septembrī Lejasciema un Gulbenes iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar jaunu, sirsnīgu rakstnieci Vinetu Trimalnieci, kura sekojot savam aicinājumam bija kādu laiku strādājusi veco ļaužu aprūpes centrā un tur “jutās kā mājās”, jo šie cilvēki viņu aizrāva un aizkustināja līdz sirds dziļumiem.  Nemanot tapa viens pēc otra stāsti un galu galā tie bijuši tik daudz, ka tika apkopoti stāstu krājumā ” Piepildīts” . Sarunas laikā sajutām Vinetas patieso mīlestību un ticību cilvēkiem, ko var arī just lasot stāstus. Tie ir smeldzīgi patiesi un neatstāj nevienu vienaldzīgu. Aizverot grāmatas lapaspuses, noteikti ir  viela pārdomām un vēlme dziļāk ievilkt elpu, lai neaizmirstu dzīvot šodien, šeit un tagad!

Sarunu cikls “Viņas stāsts” tiek realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstu