Veido arī Tu sava novada vēsturi!

Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā atrodas daudz interesantu materiālu par mūsu novadu. Mēs sakām paldies visiem, kas palīdz atklāt un izzināt mūsu novada vēsturi un aicinām arī turpmāk novada iedzīvotājus piedalīties novada vēstures apzināšanā un veidošanā. Dažādi nepublicēti materiāli un cilvēku stāsti ir unikālas liecības, kas ļauj vēl vairāk iepazīt mūsu novadu.  

Interesantākie un vērtīgākie dāvinājumi Novadpētniecības lasītavai pēdējo 10 gadu laikā:

 • Inta Vilka – materiāli par Gulbenes gaidu darbību, kuros ir unikālas, nekur nepublicētas liecības rokrakstos par gaidu vienības pirmsākumiem 1938.gadā Gulbenes komercskolā.

 • Sofija Sudarova – maģistra darbs par Ozolkalna pamatskolas vēsturi, kurā var izlasīt, ka skolas pārzinis Žanis Pakalns bijis mūzikas entuziasts un radis iespēju skolai sagādāt mūzikas instrumentus, nodibinājis skolēnu orķestri, kurā spēlēja arī visi 4 brāļi Kokari.

 • Sarmīte Timošenko – materiāli par Gulbenes zvērsaimniecības vēsturi. Izrādās, ka 1953.gadā Letes ezeram apkārt bija ierīkota dēļu sēta un uzceltas dažādas ēkas, kur atradās pīles.  Gulbenes zvērsaimniecībā tika nodibināta sieviešu padome, kura rīkoja interesantus pasākumus, piemēram, sēņu izstādi un noteica, kuri ir labākie sēņu pazinēji.

                                               Ieejas vārti Gulbenes zvērsaimniecības
                                         (Beļavas pagasta Letēs) lapsu fermā 50-tie gadi.

 • Valdis Jurciņš – bibliotēkas krājumu papildinājis ar Alfrēda Jurciņa dzīves stāstu, kurā ir daudz faktu par saimniecisko dzīvi “Sīļu”, “Zvirgzdiņu” mājās un notikumiem Gulbenes apkaimē. Izrādās, ka 20.gadsimta sākumā Gulbenes apkaimes iedzīvotāji bija ievērojami linu audzētāji, jo augstākā baltgalvju linu šķirne tika nosaukta “Gulbenes ristiņi”.

 • Vija Poļaka bibliotēkas krājumam dāvinājusi savu dzejas krājumu manuskriptus. Pavisam nesen lasītavā nonācis dzejas krājums “Vēju balsis atmiņu valsi griež…” ar 2016.gada vasarā tapušajiem dzejoļiem.

 • Dainuvīte Putniņa - deju kolektīvu “Apinītis” un “Vērdiņš” vēsture. 16 albumos apkopoti raksti, fotogrāfijas, apbalvojumi, pat mēģinājumu grafiki un koncertu programmas. 

 • Austra KaroleLatvijas Tautas frontes laika dokumenti un individuālie pieraksti – LTF Domes sēžu piezīmes un protokoli, zīmogi, konferenču materiāli. 

 • Par Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas darbību atmiņu stāstos dalījušies: Juris un Irina Zeibārti, Nikolajs Brīvība, Ivars Suseklis.

 • Anita Liniņa – papildināja stāstus par Jaungulbenes pils vēsturi, atklājot skaisto barona Paula fon Tranzē un viņas sievas Adas Natālijas mīlas stāstu. A.Liniņa reizēm viltīgi pavaicāja, kurš vīrietis mūsdienās sievai ir uzcēlis Vientuļnieka mājiņu, lai viņai būtu kur pabūt vienatnē vai estrādi, kur visu vasaru notika koncerti?

 • Vēsturnieks Āris Puriņš Andrieva Niedras raksti par politiku, saimniecību, Latvijas valsts tapšanu un atmiņas par sevi un draugiem.

 • Lija Ramka – atmiņas un fotogrāfijas par Gulbenes aptiekas vēsturi, kurā atklājas, ka toreiz aptiekas darba specifika bija daudz savādāka kā šodien, uz vietas tika gatavotas mikstūras, ziedes, pulveri, pilieni, injekciju šķīdumi, viss tika sterilizēts.

 • Arī aptiekas Rīgas ielā 55a fotogrāfiju un stāstu albums par aptieku vēsturi Gulbenē raksturo aptieku pirmsākumus. Ir interesanti uzzināt, ka pēc 2.pasaules kara medikamenti tika piegādāti pa dzelzceļu un mēnesim iedalītos medikamentus varēja atvest 1-2 zirga vezumos, tikai 50-to gadu beigās parādījās pirmās medikamentu piegādes automašīnas.

                                            Aptieka Rīgas ielā 55a, 60-tie gadi.

 • Ginta Gerharde-Upeniece – fotogrāfijas no tēva, aktiera Harija Gerharda, privātā arhīva, kur redzams aktieris gan teātrī, gan ģimenes lokā.

 • Sīmanis Homčenko dalījās atmiņu stāstā par bibliotēkas celtniecību Gulbenē un kultūras dzīvi novadā 20.gadsimta 70. un 80.gados.

 • Raitis Apalups – video stāsts par kolhozu laiku pirmsākumiem, to saimniecisko darbību Rankas pagastā, savu skolas laiku Rankas pamatskolā un par padomju laika sabiedrisko dzīvi.

 • Krājumu par Gulbenes pilsētas un novada vēsturi ar saviem atmiņu stāstiem papildināja arī Ērika Dukure, Malda Jaunbērziņa.

 • Novadnieces Līgas Seikstas-Deksnes dzejas grāmata “Herbārijs. autores rokrakstā, veidota ādas iesējumā ar metāla darinātu vāka dizainu.

 • Normunds Treijs dāvinājis grāmatas par dzejnieci Tirzmalieti un interesantu faktu brošūru par skolotāju, sabiedrisku darbinieku Andrievu Dzelzkalnu, kuras pats ir sakārtojis.                                

  Sanita Jurkāne

  Gulbenes novada bibliotēka

  Novadpētniecības lasītavas vadītāja