Uzsāktas projekta mācības

Uzsāktas projekta mācības

Oktobra sākumā Itālijā, Soverato pilsētā notika projekta “Digitālās prasmes visiem” mācības, kurās piedalījās un zināšanas apguva četras dalībnieces, pārstāvot Rankas pamatskolu, Gulbenes novada bibliotēku un Gulbenes novada pašvaldības administrāciju. Mācības notika kultūras apvienībā “JUPM”, kas ir specializējusies mācību programmu izstrādē. Pirmajā mācību dienā, aktivitātes “Neiespējamā misija” laikā, bija iespēja iepazīt pilsētas kultūru un vēsturi ar vietējo iedzīvotāju līdzdalību. Pasākuma laikā caur stāstiem atklāta pilsētas identitāte, simboli un īpašās apskates vietas. Pielāgotu aktivitāti var izmantot vietējās vēstures nodarbībās novada bibliotēkās un skolās.

Nākamajās dienās iepazinām kompetenču izglītībā balstītu mācību satura apguves metodi STEAM (aptverot 5 disciplīnas: dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku), kā arī veicām praktiskus uzdevumus metodes pielietošanā un mācību programmu veidošanā. Teorētiskajās nodarbībās apskatījām jaunas aplikācijas, kas noder mājas lapu, spēļu, testu, video, info grafiku veidošanai, kā arī aplikācijas valodu mācībām, mācību programmu veidošanai, izglītojošām spēlēm un radošai mācīšanai. Mācību pasniedzēja atgādināja, kādas prasmes bērni pilnveido spēlējot spēles digitālajā vidē: komunikāciju, kritisko domāšanu (problēmu risināšanu), sadarbību, radošumu.  

Mācību laikā bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar ikdienu Soverato skolā, kā arī piedalīties nodarbībās, kuras skolēniem organizēja projekta dalībnieki no Arubas. Mācību ietvaros piedalījāmies kultūras apvienības “JUMP” organizētajā starptautiskajā konferencē, kur ar savu pieredzi, kā padarīt mācīšanās procesu radošu, dalījās dalībnieki no visas Eiropas. Mācību laikā iegūtās digitālās prasmes turpmāk ļaus efektīvāk strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem, kā arī notiks mācību programmas izstrāde, kas tiks realizēta novada skolās un bibliotēkās.

  

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Sanita Jurkāne
Krista Bakāne