Turpinās brīvprātīgā darbs bibliotēkā

Gulbenes novada bibliotēkā turpinās aktīvs darba periods, kad līdz ar ikdienas darbu bibliotēkā ir daudz pasākumu, tāpēc ļoti noder brīvprātīgā Jevgēņija Beļecka palīdzīgā roka. Bērnu bibliotēkā Jevgēņijs aicināja skolēnus uz radošu un aktīvu nodarbību – kolāžu „Mana nākotnes profesija” veidošanu. Bērniem tika dots papīrs, žurnāli, zīmuļi un laiks – padomāt un vizualizēt, par ko tad viņi vēlas kļūt. Kolāžas izveidojās interesantas, tās ir nofotografētas, un, kas zina, varbūt pēc gadiem kādā izstādē varēs atpazīt un salīdzināt savu īsto profesijas izvēli ar iecerēto.

Savukārt novada bibliotekāriem brīvprātīgais novadīja ļoti saturīgu un praktisku nodarbību „Blogu veidošana un fotogrāfiju apstrāde”, kurā Jevgēņijs stāstīja par blogu veidošanas vietnēm, rādīja, kā izveidot savu blogu, ievietot informāciju un attēlus. Palīdzēja apgūt arī fotogrāfiju apstrādi – rāmju uzlikšanu, kolāžu veidošanu un citu dažādu rīku izmantošanu. Mazajām bibliotēkām šī bija ļoti vērtīga nodarbība, jo tagad ir zināšanas, kā veidot blogu par savu bibliotēku. Tā ir lieliska iespēja, jo, izmantojot blogu vietnes, mazās bibliotēkas, kurām nav savu mājas lapu, var atspoguļot informāciju par bibliotēku un aktivitātēm un veidot foto galerijas. Dažas bibliotekāres jauniegūtās zināšanas par blogu veidošanu E-prasmju nedēļā nodeva arī tālāk skolēniem.  
Turpinās arī brīvprātīgā darbs pie senioru apmācībām. Tā apmācību „Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu” latviešu valodas grupai, Jevgēņijs asistēja nodarbību vadīšanā, palīdzēja kursantiem tikt galā ar uzdevumiem, skaidroja dažādus ar datorprasmēm saistītus jautājumus. Kā arī apmācībām krievu valodā, kopīgi ar pasniedzēju tika gatavota prezentācija, sagatavoti uzdevumi un izdales materiāli.


*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka