Tirzmaliete (1876-1942), rakstniece

 

Rakstniece Tirzmaliete (īstajā vārdā Minna Dzelzkalne) 

Tirzmaliete dzimusi 1876. gada 23. jūnijā Tirzas pagastskolā. Viņas vecāki – skolotājs un Tirzas pagastskolas ilggadējais pārzinis Andrievs Dzelzkalns un viņa sieva Anna Dzelzkalne, dzim. Treija.

“Esmu dzimusi 1876. gada 11. jūnijā pēc vecā stila. Mana bērnība ir sapņainas dailes pielijusi kā Jāņu dienā pļava ar ziediem. Viena no manām visjaukākām atmiņām ir, kad gājām visa ģimene vasaras svētdienās gar ziedošo Tirzas upes līci uz Tirzas kapsētu Kancāna kalnā. Tās bija neaprakstāmas izjūtas, kuras gan es nespēšu nekad īsti attēlot, jo nabadzīgs ir mūsu vārdu leksikons, lai brīnišķo dvēseles zalgošanu izteiktu. Kā šalca alkšņi, pēcpusdienas saules zelta pielijuši, ejot pār Tirzas upes tiltu! [..]” (Treijs, Normunds. Tirzmaliete. Ieraudzīt pasauli rasas lāsē... 2020)

Līdz ar tēva došanos pensijā 1911. gadā, ģimene ar 1912. gada pavasari no Tirzas pārcēlās uz dzīvi Lejasciemā.

Tirzmalietes mūžs un līdz ar to arī daiļrade dalāma divos lielos periodos – Tirzas un Lejasciema periods.

Bieži vien Tirzmalieti atpazīstam vien pēc dziesmas “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme” vārdiem, kas ir viens no visvairāk tiražētajiem latviešu dzejoļiem. Taču viņas literārais devums ir dzejoļi, stāsti, romāns, biogrāfiskas apceres, lugas, dziesmu vārdi, sarakste. Viņas darbu publikācijas atrodamas apmēram 300 dažādos izdevumos.

Gulbenes novada bibliotēka lasītājiem piedāvā Normunda Treija sastādītās grāmatas, kurās atspoguļota Tirzmalietes dzīve un daiļrade, to skaitā arī jaunākās grāmatas – “Tirzmaliete. Zvaigžņu mirdzumā atmirdzēt...” un “Tirzmaliete. Kad poenijas zied...”

Tirzmalietes dzejas, atmiņas stāsta un satīriska īsstāsta lasījumi: https://www.youtube.com/watch?v=TxR6AcIJYBA&list=PLBygq1AcqCfdoTMoILzssIi8FGvLdxvlU

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.

Attēlā: rakstniece Tirzmaliete. Foto no Gulbenes novada bibliotēkas krājuma.