Tikšanās ar Kuldīgas Restaurācijas centra restauratoru-konsultantu Jāni Mertenu

Projekta “Zudušās industrijas” ietvaros 7. jūnijā Gulbenes novada bibliotēka rīkoja tikšanos ar Kuldīgas Restaurācijas centra restauratoru – konsultantu Jāni Mertenu. Priecājamies par Gulbenes iedzīvotāju izrādīto atsaucību un interesi.

Pasākuma pirmajā daļā J.Mertens stāstīja par Kuldīgas Restaurācijas centra darbību, arhitektūras un kultūras mantojumu Kuldīgā, rādot piemērus un stāstot par pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību šī mantojuma saglabāšanā. Pēc iepazīšanās ar Gulbenes kultūrvēsturisko mantojumu un viesošanās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā, Jānis Mertens dalījās savos iespaidos, akcentējot divu Gulbenes vēsturiskās apbūves masīvu – stacijas un Vecgulbenes muižas apkaimes – vērtību un potenciālu, vēlot pašvaldībai izrādīt iniciatīvu šo vietu izpētē, konservācijā un restaurācijā. Kā stacijas, tā Vecgulbenes muižas apkaimei, J. Mertena skatījumā, varētu būt liela nozīme Gulbenes attīstībā.

Pasākuma otrajā daļā devāmies pagalmā, kur sava veida brīvdabas darbnīcā interesenti varēja piedalīties loga ķitēšanas procesā – uzzināt, redzēt un aptaustīt restaurācijas darbu rīkus un materiālus, iemēģināt roku ķitēšanā. J. Mertens sniedza padomus, kad un kā vislabāk veikt logu, durvju un citu koka elementu restaurāciju, kur atrodami materiāli, kādas ir dabīgo materiālu priekšrocības un lietošanas nosacījumi.

Esam guvuši ieskatu Kuldīgas Restaurācijas centra darbībā, papildinājuši zināšanas un guvuši iedvesmu uz saviem vecajiem logiem un “graustiem” paskatīties citā gaismā.

Kuldīgas Restaurācijas centra sagatavotais “Ceļvedis vēsturisku ēku atjaunotājiem” ikvienam interesentam pieejams šeit.
Foto no pasākuma šeit.

Gulbenes novada bibliotēkas projektu “Zudušās industrijas” atbalsta VKKF.

Herta un Inese
Gulbenes novada bibliotēka