Sveicam Solvitu Līberi ar iegūto Voldemāra Caunes balvu

Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” šogad saņēmusi Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītāja Solvita Lībere!

Par bavu

2007.gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. jubileju un bērnu bibliotēkas 60. gadadienu, kā arī godinot Voldemāra Caunes lielo ieguldījumu bērnu bibliotēkas dibināšanā, LCZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizēja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. 

Par Solvitu

Solvita Lībere Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu bibliotēkā strādā 31 gadu. Raksturojot viņu, atslēgas vārdi ir - enerģiska, runīga, idejām bagāta, ar stingru viedokli, kolektīvā ienes dinamiku. Solvita ir ieguvusi psihologa palīga kvalifikāciju, kas izskaidro viņas prasmi kļūt bērniem par draugu. Viegli sarunājoties un uzklausot viņus, vienmēr ap sevi pulcina bērnus un jauniešus.

Solvita ir ieguldījusi lielu darbu un idejas, lai Bērnu bibliotēkā būtu draudzīga un labvēlīga vide dažāda vecuma bērniem un viņu vecākiem. Viņa organizē bibliotekāro darbu tā, lai bērnus un jauniešus iesaistītu pasākumos, veicinātu viņu lasītkāri.

2019. gads ir bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem. Kopā notikuši 130 pasākumi jaunajiem lasītājiem. Ir radītas trīs jaunas, inovatīvas aktivitātes, kuru iniciatore un galvenā realizētāja ir S.Lībere:

  • Spēle „Tenteris pa bibliotēku” - izmantojot mobilo aplikāciju QRCode, bērni un jaunieši mūsdienīgi iepazīst grāmatas un bibliotēku.
  • Pārgājieni aizstāti ar ko nebijušu - velobraucieni bērnu bibliotēkas lasītājiem un viņu vecākiem uz tuvākajām novada bibliotēkām, lai iepazītu novadu un tā ievērojamos cilvēkus.
  • Pavisam nopietns izaicinājums bija jauniešu nometnes organizēšana. Tas prasīja gan jaunu zināšanu apguvi, gan līdzekļu ieguvi, startējot pašvaldības projektu konkursā. Šīs aktivitātes kļūs arī tradicionālas, jo ir izraisījušas neviltotu jauno lasītāju interesi.

Gulbenes novada bibliotēkas kolektīvs no sirds priecājas par Solvitas augsto novērtējumu!