Seminārs “Kritiskā domāšana un mediji”

Seminārā par medijiem un kritisko domāšanu mācījāmies atpazīt mediju mērķus, novērtēt satura kvalitāti, atklāt puspatiesības un dezinformāciju medijos. Lai dezinformāciju atklātu, nepieciešams vairāk laika un enerģijas, nekā, lai to radītu. Tāpēc nepieciešamas noteiktas prasmes – kritiskā domāšana. Ļoti būtiski ir atšķirt viedokļus no faktiem.

Kas jādara, lai saglabātu brīvu komunikāciju, vārda brīvību un samazinātu dezinformāciju? Jāliek pretī kvalitatīva informācija!

Kritiskā domāšana prasa zinātkāri, prāta atvērtību, zināšanas, kritisku attieksmi pret sevi. Tā nozīmē domāt neatkarīgi, pārbaudīt un novērtēt pieņēmumus, izslēgt lieko, nevispārināt un nevienkāršot. Kritiskā domāšana ir skaidra un godīga prāta treniņš.

Paldies dalībniekiem un RSU asociētā profesorei, Komunikācijas fakultātes dekānei Andai Rožukalnei. Pasākuma foto šeit.

 

 

 

 

 

 

Indra Logina,
Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre - eksperte