Sarunu cikla "Zaļās izvēles" pirmā tikšanās

Augu daudzveidība mūsdienu straujajā ritmā kļūst arvien mazāka. Apzinoties, cik līdzatbildīgi esam procesos, kas notiek dabā, augu sugu saglabāšana ir viens no būtiskiem dabas ilgtspējas posmiem. Lai iedziļinātos nozīmīgās augu dzīves cikla daļās un mainītos ar līdzpaņemtajiem augiem un sēklām, 25. aprīlī Gulbenes novada bibliotēkā tikāmies ar dārzkopi, ekobiznesa aizsācēju Latvijā Sandru Stabingi.

No papīra lokot sev sēklu turziņas, pasākuma dalībnieki klausījās Sandras stāstā gan par nepieciešamību pēc augu daudzveidības, gan par līdzpaņemto sēklu īpatnībām. Stāsti mijās ar aktīvu rosību, izlocītajās sēklu turziņās liekot Sandras ievāktās un izlolotās sēklas.

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās un guva iedvesmu lolot jauniegūtās sēkliņas. Tiekamies nākošajos “Zaļās izvēles” pasākumos!

Vairāk foto no pasākuma ŠEIT.