Prasmīgi bibliotekāri – gudri apmeklētāji

2016.gadā Gulbenes novada bibliotēka izstrādāja projektu „Prasmīgi bibliotekāri – gudri apmeklētāji”. Tas guva Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēc iepriekšējo mācību gadu lekciju cikliem par latviešu rakstniekiem un kultūras darbiniekiem tika veikta klausītāju aptauja. Uz jautājumu, par kādām tēmām varētu būt nākamais apmācību cikls, novada bibliotekāru atbildes bija dažādas: par pašapziņu, pašvērtējumu, komunikāciju, par tendencēm mūsdienu latviešu literatūrā, par informācijas meklēšanu portālos ar vēsturisku informāciju.

Pamatojoties uz šīs aptaujas atbildēm, arī tika veidots projekta lekciju cikls. Lekciju tēmas būs „Darbs ar desocializētiem klientiem bibliotēkās”, „Bibliotekārs – savas profesijas prestiža veidotājs” un „Kultūras individuālisms un kolektīvisms darba kolektīvos”. Mācību metodes – interaktīvas lekcijas un praktiski vingrinājumi, diskusijas, individuālais un pāru darbs. Nodarbības vadīs organizāciju psiholoģe Mg. psych. Iluta Krūmiņa un Mg. Sci.Soc. Iveta Krūmiņa. Lekcijas notiks 20.janvārī un 3.februārī.

Bibliotēkās arvien biežāk nāk apmeklētāji, kuriem jāsniedz dažāda veida un sarežģītības uzziņas par dzimtu vēsturi, par novada vēsturi. 17.februārī praktiskās nodarbības 2 bibliotekāru grupām vadīs portāla www.ciltskoki.lv administrators Egils Turss.

Iveta Erica,
metodiskā darba vadītāja Gulbenes novada bibliotēkā