Pieredzes brauciens

Vasara tuvojas izskaņai, beigsies atvaļinājumu laiks un drīz sāksies jaunā darba sezona. 6.augustā Gulbenes novada bibliotekāres devās pieredzes braucienā uz Jūrmalas centrālo bibliotēku un Kocēnu pagasta 1.bibliotēku. Tur smēlāmies jaunas idejas turpmākajam darbam.

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir jauna Jūrmalas kultūras infrastruktūras celtne, kas atrodas Dubultu Kultūras kvartālā, ar plašu grāmatu krātuvi, periodikas lasītavu, ar klusajām lasītavām individuālam darbam, daudzfunkcionālu zāli pasākumiem. Mūsu uzmanību piesaistīja pašapkalpošanās iekārta, kur lasītāji var gan nodot, gan saņemt grāmatas. Skaista ir bibliotēkas teritorijā esošā āra izstāžu zona. Apmeklējām arī neparastāko muzeju Jūrmalā, kurš aizveda uz  20.gadsimta 30. gadiem, kur satikām dzejnieci Aspaziju.

Savukārt Kocēnu pagasta 1.bibliotēkā iepazinām mazas, pilsētas tuvumā esošas lauku bibliotēkas darbu. Tur dalījāmies pieredzē, kā sadarboties ar citām lauku teritorijā esošām iestādēm, kā organizēt nelielus pasākumus dažādu interešu lasītājiem. Šeit ļoti racionāli izstādēm un pasākumiem tiek izmantotas pagrabtelpas.