Piedzīvota nometne "Sekojot pavedieniem 2"

No 17. – 21.augustam norisinājās dienas nometne bērniem “Sekojot pavedieniem 2”, kuru organizēja Gulbenes novada bibliotēka. Šis bija jau otrais gads, kad tika organizēta šāda nometne. Nometnē piedalījās 14 bērni no Gulbenes, Balvu un Rīgas novadiem.

Nometnes mērķis bija: Aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot Gulbenes novada kultūrvēsturiskās vietas un vērtības. Piecu dienu laikā nometnes dalībnieki viesojās piecos dažādos Gulbenes novada pagastos, lai iepazītu to ievērojamākās vietas, rakstniekus vai dzejniekus un pagastu aktīvākos cilvēkus. Pirmajā nometnes dienā katrs dalībnieks saņēma nometnes pedagogu veidoto darba burtnīcu, kurā bija 10 jautājumi par katru pagastu. Dalībnieku uzdevums nebija vienkāršs – 5 dienu laikā bija jārod atbildes uz dažādas grūtības pakāpes jautājumiem. Kas vēl svarīgi – nometnē tika likts uzsvars uz staigāšanu, tātad, pa pagastu teritorijām iespēju robežās dalībnieki pārvietojās ar kājām, bet uz katru pagastu un atpakaļ no tā devāmies ar autobusu. Piecu dienu laikā kopā tika nostaigāts 41 kilometrs, kas ir liels pārsteigums gan bērniem, gan pedagogiem.

Pirmajā dienā viesojāmies Rankas pagastā, kurā iepazināmies ar Rutkaviņu avotiem, Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centru, kā arī bērniem bija iespēja satikt grāmatu autori Lindu Kukari-Aldersoni. Otrās dienas rītā devāmies uz Tirzas pagastu, lai iepazītos ar Āžu HES, PSRS laika muzeju un Slēpju muzeju, kā arī dienas noslēgumā ciemojāmies Tējnīcā “Laiks”. Trešdien devāmies uz Litenes pagastu, kur iepazināmies ar z/s “Sopuļi” darbību un piedalījāmies filcēšanas darbnīcā kopā ar saimnieci Ivetu. Pēc radošajām aktivitātēm apciemojām Virsnieku vasaras nometnes vietu un Pudeļu dārzu. Ceturtdienas rītā visi kopā devāmies uz Jaungulbenes pagastu, kur iepazināmies ar lauku mājas “Jaunstāmeri” senlietu kolekciju, aitkopības saimniecību “Lauksaimniecības skola 18” un tās radošo saimnieci – bērnu grāmatu autori Ilvu Šimoni, kura mācīja mums ar plastilīna palīdzību izgreznot flīzes. Dienas noslēgumā devāmies uz Rijas kalnu, lai kārtīgi izkustētos un piedalītos dažādās aktivitātēs. Pēdējās nometnes dienas rītā devāmies uz tūristu iecienīto Stāmerienas pagastu, kur iepazināmies ar Stancmuižu, Stāmerienas staciju un māju kokā, Geparda pieturu un Stāmerienas pili. Katrā pagastā mums līdzi devās pagasta bibliotēkas bibliotekārs, lai iepazīstinātu dalībniekus ar pagasta vēsturi, ievērojamākajām vietām un rakstniekiem.

Piektās dienas noslēgumā notika svinīga apbalvošana. Darba burtnīcās no iespējamajiem 50 punktiem visaugstākais rezultāts bija Annai, Annijai un Katei, kuras ieguva 49 punktus.

Paldies visiem dalībniekiem par izturību un neizzūdošo enerģiju, paldies vecākiem par uzticību un atbalstu. Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja nometnes norisi.

Nometne norisinājās ar Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu konkursa finansiālu atbalstu.

Foto atskats ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Bokta
Gulbenes novada bibliotēka