Novads, novada cilvēki rakstos, skaitļos un bildēs…

Gulbenes novada bibliotēkas trešajā stāvā, novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā, savākta un apkopota vispusīga informācija par Gulbenes novadu, ievērojamiem novadniekiem, dabas, vēstures un kultūras objektiem. Tematiskās mapes ātri un kompakti palīdz sniegt uzziņas par visbiežāk pieprasīto informāciju: novada vēsturi, novadniekiem, kultūrvēsturiskiem jautājumiem, novada saimniecisko dzīvi u.c. Pēdējā laikā cilvēki daudz meklē informāciju, kas saistīta ar moderno jēdzienu „nacionālās identitātes stiprināšana”, tā apliecinot piederību savam novadam un valstij. Šobrīd iedzīvotājiem ir liela interese par novada tautas tērpiem, zemessardzes veidošanās pirmsākumiem novadā, mūsu novadniekiem, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē.

Bibliotēka veido arī digitālās kolekcijas par novadu dažādos laika posmos un tēmās. Bieži vien bildes, un ideālā variantā klāt arī atmiņu stāsts, ir tie, kas palīdz piepildīt „baltos plankumus” bibliotēkas krājumā. Šobrīd uzklausām un saglabājam iedzīvotāju stāstus par Gulbenes novadu, cilvēkiem, notikumiem. Paldies Austrai Brūverei, Raitim Apalupam, Jānim Liedskalniņam par atsaucību, kā arī gaidām un aicinām citus iedzīvotājus aktīvi līdzdarboties atmiņu vākšanā. Ar digitālajām kolekcijām un atmiņu stāstu aprakstiem var iepazīties Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļā Novads, kā arī izstādē bibliotēkas kāpņu telpā starp 1.un 2.stāvu.

Tie, kuri rudens un ziemas garajos, tumšajos vakaros vēlas lasīt žurnālus, var nākt uz lasītavu, jo šeit ir pieejami ap 60 nosaukumu žurnāli, kurus lasīšanai izsniedz uz mājām. Tāpat te pieejami un uz mājām izsniedzami novadnieku mūzikas ieraksti.

Šobrīd tiek izstrādātas nodarbības skolēniem un citiem interesentiem par novadniekiem, vēstures, kultūras un dabas objektu iepazīšanu, kā arī par novadpētniecības datu bāzes lietošanu, dzimtas koka un radu rakstu meklēšanu. Nodarbībās plānots, radoši un aktīvi līdzdarbojoties, iepazīt novadu.

Novadpētniecības lasītavā var saņemt dažādas konsultācijas un uzziņas gan elektroniski sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv, gan zvanot pa tel. 64471460, gan atnākot uz lasītavu.

Sanita Jurkāne                                                                                                               
Gulbenes novada bibliotēka