Noslēdzies projekts “Stāstu talka”

24. oktobrī Gulbenes novada bibliotēkā projekta “Stāstu talka” noslēguma pasākumā pulcējās stāstu vācēji un stāstnieki no Gulbenes novada.

Projekts aizsākās maijā, kad bibliotēkā viesojās stāstniece Agita Lapsa no Valmieras bibliotēkas. Stāstus klausījāmies un stāstījām paši, guvām ieskatu, kā sagatavoties un veikt interviju. Visu vasaru, iesaistoties pagastu bibliotekārēm, tika vākti stāsti. Novada iedzīvotāji dalījās savās atmiņās par bērnību – kā ticis pie sava vārda, kur dzīvojis, kur skolā gājis, kādus darbus un nedarbus darījis. Bērni un jaunieši, iztaujājot savus vecvecākus un vecākus, uzzināja daudz jauna par savas ģimenes dzīvi un gaitām agrāk. Stāsti “nākuši” no dažādām novada vietām – Litenes, Druvienas, Rankas, Tirzas, Stariem, Daukstēm, Galgauskas, Stradiem, Lizuma, Kalnienas, Gulbenes. Kaut arī cilvēki dzīvojuši līdzīgos apstākļos, ikviens stāsts ir neatkārtojams, katram stāstniekam ir sava pieredze, savi piedzīvojumi, savs skatījums uz dzīvi.

Projekta gaitā tika ierakstīti un savākti daudzi stāsti – 30 video stāsti, vairāk nekā 70 audio stāstu, kā arī 16 stāsti pierakstītā veidā. No dažādām novada vietām nākušie stāsti parāda novada valodas bagātību – tādēļ ir svarīgi veikt stāsta video vai audio ierakstu, šādi saglabājot katras vietas valodas īpatnības. Stāsti ļauj iejusties tā laika vērtību sistēmā, iztēloties, kāda tolaik bijusi dzīve.

Noslēguma pasākumā, kas tika rīkots kā stāstnieku vakars, ielūkojāmies un ieklausījāmies daļā no savāktajiem stāstiem. Klātienē ar savām bērnības atmiņām dalījās stāstnieces Anna Zīle, Maiga Klimaševska un Maija Suntaža. Klātesošos iedvesmoja arī Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna, parādot, cik stāstu stāstīšana un vākšana var būt aizraujoša, cik vērtīgi ir tos iegūt un saglabāt. Pasākuma gaitā ar dziesmām priecēja Vītolu ģimene no Druvienas pagasta.

Daļa iegūto stāstu tiks ievietota Gulbenes novada bibliotēkas mājas lapā sadaļā Novads. Gulbenes novada dzejnieces Vijas Poļakas dzīvesstāsts publicēts Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā autobiogrāfiju krājumā garamantas.lv, kur ar to var iepazīties ikviens interesents.

Kaut arī projekts būs noslēdzies, aicinām joprojām dalīties savos atmiņu stāstos, atnākot uz Gulbenes novada bibliotēku vai sazinoties ar sava pagasta bibliotekāri – pastāstīt savu dzīvesstāstu, atnest sen rakstītas dienasgrāmatas, atmiņu klades vai citus pierakstus.

Ceram, ka projekts “Stāstu talka” būs “iekustinājis” stāstnieku kustību Gulbenes novadā un līdzīgos pasākumos varēsim tikties arī turpmāk!

Pateicamies visiem, kuri iesaistījās stāstu vākšanā!

Projekts guvis atbalstu Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā kultūras projektu konkursā “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”.

Inese Kalēja,
Gulbenes novada bibliotēka