Noslēdzas projekta īstenošana

10.jūnijā Gulbenes novada bibliotēkā norisinājās projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā” rezultātu izvērtēšanas pasākums, kurā tikās Gulbenes novada domes, novada bibliotēku un jaunizveidoto interneta pieejas punktu pārstāvji. Tikšanās laikā tika izrunāta projekta norise no plānošanas līdz noslēgumam, kā arī rezultātu uzturēšanas nosacījumi.

Pasākuma otrajā daļā norisinājās apmācības darbam ar projekta ietvaros iegādātajām daudzfunkcionālajām iekārtām, jo līdz šim tik kvalitatīva tehnika ar iespēju drukāt un skenēt arī A3 formāta dokumentus pagastos nav bijusi pieejama.

Kopumā projekta ietvaros tika izveidoti 10 jauni un pilnveidoti 10 esošie publiskie interneta pieejas punkti, iegādāti un uzstādīti 36 datorkomplekti un 15 daudzfunkcionālās iekārtas.

  

Projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/073 kopējās attiecināmās izmaksas EUR 91 029,41, no tām ERAF finansējums – EUR 77 375,00 (85 %), valsts budžeta dotācija – EUR 2 730,88 (3%), pašvaldības finansējums – EUR 10 923,53 (12 %).