Norisinās seminārs par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu

14.septembra seminārā bija iespēja uzzināt par jauno Eiropas Solidaritātes korpusa programmu.

Šīs programmas īstenošanas gaitā organizācijas un jaunieši (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) varēs īstenot šādas aktivitātes:

  • Brīvprātīgais darbs Latvijā vai ārvalstīs;
  • Apmaksāta prakse ES valstīs;
  • Darbs ES valstīs vai Latvijā;
  • Solidaritātes projekti Latvijā.

Iesaistoties programmā, organizācija, uzņēmums var ne tikai risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un sniegt ieguldījumu vietējā kopienā, bet arī celt organizācijas kapacitāti un saņemt finansiālu atbalstu darbinieka apmācībai, aktivitātēm un projekta vadīšanai.

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" tiks īstenota laikā no 2018. līdz 2020.gadam, un tās kopējais finansējums ir 375 600 000 euro.

Projektus var iesniegt jebkura publiska vai privāta organizācija (NVO), uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.).

Pirmais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris, taču tiek plānots, ka turpmāk būs 3 pieteikumu konkursi gadā.

Paldies Jutai Reķelei no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras par dalību seminārā!

Plašāk par programmu: http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Indra Logina,
galvenā bibliotekāre - eksperte