Noderīgi informācijas avoti ikvienam

Gulbenes novada bibliotēka piedāvā informācijas avotus, kas noder mācoties, studējot, strādājot, plānojot ceļojumus. Bibliotēka ir vieta, kur smelties domu, faktu, ideju.

Mēs piedāvājam šādas datu bāzes:

  • LURSOFT, kas ietver Uzņēmumu reģistru, Latvijas tiesu nolēmumu datu bāzi, normatīvo aktu sistēmu LATLEX, CSDD datu bāzi, Zemesgrāmatu u.c.
  • NEWS.LV - laikrakstu pilntekstu datu bāze;
  • LETONIKAS datu bāzes – vārdnīcas, Latvijas vēsture, kultūra;
  • Nacionālās ziņu aģentūras LETA datu bāzes;
  • NOZARE - biznesa ziņas, aktuālā nozaru informācija, atbalsts uzņēmējiem;
  • IFINANSES.LV – aktuālā informācija par grāmatvedību, nodokļiem, finanšu vadību un uzskaiti;
  • Daudznozaru datu bāzi EBSCO, kura pieejami arī attālināti (pieejas kods saņemams bibliotēkā)

Ja vēlaties uzzināt, kā strādā Gulbenes novada pašvaldība, kādus lēmumus tā pieņem, tad izmantojiet bibliotēkas veidoto Pašvaldību dokumentu datu bāzi, kura ir brīvi pieejama bibliotēkas mājas lapā www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļā “Datu bāzes un e-resursi”.  Šeit pieejami Gulbenes novada domes sēžu protokolu un citu apstiprināto dokumentu apraksti. Pilnais teksts atvērsies, noklikšķinot uz “anotācija”. Tekstu iespējams saglabāt PDF formātā, kā arī izdrukāt.

Informācijas centrā pieejams plašs tematisko mapju fonds. Tas ir veids, kā apmeklētājam piedāvāt jau sagatavotu informāciju par noteiktu tēmu. Visvairāk šos preses klipus izmanto skolnieki un studenti, kā arī mapes par valstīm ļoti var noderēt, plānojot ceļojumus.

Lai arī e-prasmes bibliotēkas apmeklētājiem uzlabojušās, tomēr profesionāla palīdzība tiek ļoti novērtēta. Veicot informācijas meklēšanu datu bāzēs, kā arī citos informācijas avotos, bibliotēkas apmeklētāji labprāt izmanto bibliotekāra palīdzību. Un mēs savukārt vienmēr esam priecīgi palīdzēt!  Bibliotēkas lietotāji ir pateicīgi, ja nepieciešamo informāciju var saņemt arī e-pastā.

Indra Logina
Gulbenes novada bibliotēkas
Informācijas centra vadītāja