Mūsu moto - Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!

Laiks no 13.marta līdz 15.maijam mums visiem – gan bibliotekāriem, gan lasītājiem - bija pārbaudījumu pilns. Lielam pārsteigumam, pat bailēm ātri sekoja sapratne, izdoma un darba pārorganizācija uz bezkontakta lasītāju apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu attālināti. Ikviens no bibliotekāriem šajā laikā vairāk kā jebkad tika runājis pa telefonu, informējot par iespēju saņemt bibliotēkas pakalpojumus, attālināti konsultējot lasītājus darbā pie datora. Šajos divos mēnešos pagastu bibliotēkas kopā izsniedza 9550 grāmatas, bibliotēkas līdz ārdurvīm apmeklēja 4394 cilvēki. Attālināti tika sniegti 282 dažādi e-pakalpojumi, palīdzot veikt dažādus maksājumus, rakstīt un nosūtīt pieteikumus un iesniegumus. Šādas konsultācijas notika ar telefona vai e-pasta starpniecību. Šie darba rādītāji, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2019.gadā, ir divreiz mazāki.

Šajā laikā aktīvāks palika bibliotēku novadpētniecības darbs. Tika atcelti piekļuves ierobežojumi LNB digitālas bibliotēkas kolekcijām un arhīvu materiāliem. Tas tika izmantots novadpētniecības materiālu krājumu papildināšanai. Stāmerienas pagasta bibliotēka pievērsās bijušās pamatskolas novadpētniecības materiālu izpētei, tika izpētītas, ieskenētas, aprakstītas ap 200 fotogrāfijām no skolas vēstures. Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja devās ekspedīcijā, lai veiktu pamesto māju vietu fotofiksāciju. Kopā visas pagastu bibliotēkās ir papildināta elektroniskā novadpētniecības datu bāze ar 287 ierakstiem.

Šo laiku bibliotekāri aktīvi izmantoja profesionālajai pilnveidei, klausoties dažādus tiešsaistes seminārus, kursus, lekcijas, piemēram, drošība digitālajā pasaulē, prezentāciju prasmes, X,Y,Z un A paaudzes. Gulbenes novada bibliotēka organizēja darbiniekiem un citiem interesentiem tiešsaistes semināru “Dezinformācija un mediju vide”, ko vadīja žurnālists A.Īvāns. Lizuma pagasta bibliotēka kopā ar Lizuma vidusskolu organizēja tiešsaistes grāmatu apskatus dažāda vecuma skolēnu grupām.

Liels izaicinājums šajā laikā bija noorganizēt gadskārtējo Bibliotēku nedēļu no 20. līdz 26.aprīlim. Šogad tās tēma - “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!”. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, protams, Bibliotēku nedēļas aktivitātes norisinājās tiešsaistē, sociālajos tīklos. Populāras bija dažādas virtuālās izstādes un konkursi. Gulbenes pagastu bibliotēkas piedāvāja atminēt literāros darbus pēc grāmatu vākiem, aicināja atbildēt uz vienu vai vairākiem jautājumiem par bibliotēku, tās krājumu un pakalpojumiem. Vairākās bibliotēkās populāri bija fotokonkursi par dažādām tēmām. Bibliotēku nedēļa tika izmantota, lai īpaši aktīvi uzrunātu iedzīvotājus iesaistīties un iesniegt bibliotēkām dažādus novadpētniecības darbam noderīgus materiālus. Tirzas pagasta bibliotēka popularizēja pieejamos Tirzas māju stāstus. Stāmerienas pagasta bibliotēkai bija virtuālā izstāde “Mazliet vēstures elpas”, kas iekustināja cilvēkus uz atmiņu stāstiem. Stradu un Druvienas pagastu bibliotēkas veidoja filmu un izstādi par savu bibliotēku vēsturi. Kopā pagastu bibliotēkas šajā nedēļā organizēja 25 dažādus pasākumus.

Arī Latvijas Bibliotekāru biedrības 13.kongress notika attālināti. Jaunās valdes kandidātu sarakstā bija arī Rankas pagasta bibliotēkas vadītāja Anda Ješkina.

Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētājas Māra Jēkabsones teikto var attiecināt arī uz Gulbenes novada bibliotekāriem: “Katrā situācijā var atrast gan kaut ko sliktu, gan kaut ko labu. Un esmu pārliecināta, ka, tieši pateicoties šajos īpašajos apstākļos notikušajai Bibliotēku nedēļai, bija tik daudz interesantu un radošu pasākumu, kuri pierādīja bibliotekāru drosmi un prasmes un nostiprināja viedokli par bibliotēkām kā nozīmīgām un modernām kultūras institūcijām, kas spēj iedvesmot, iesaistīt, iespējot un vienot Latvijas sabiedrību.”

Iveta Erica,
Gulbenes novada bibliotēka