Mariss Vētra 19.07.1901.

Pirms 120 gadiem – 1901. gada 19. jūlijā – Tirzas pagasta Dārtas muižā, nomnieku Jēkaba un Emmas Blumbergu ģimenē dzimis viens no sava laika izcilākajiem latviešu operdziedātājiem un skatuves māksliniekiem Mariss Vētra (Morics Arveds Blumbergs).

Latvijas Neatkarības iegūšanas laiks sakritis ar viņa vidusskolas beigšanu un Mariss pieteicies Latvijas armijā, piedalījies Latvijas neatkarības karā (1918-1920), ticis ievainots. Kara gaitas aprakstījis grāmatā “Div` dūjiņas”.

Operas studijas Latvijas Konservatorijā uzsācis 21 gada vecumā. Iesaistījies Liepājas operas izveidē. Jau ar pirmo sezonu mākslinieku iemīl Liepājā, vēlāk arī Rīgā un visā Latvijā. Viņš aizrauj ar skanīgu akadēmisko dziedājumu un sirsnību, izpildot tautas dziesmas. 1924. gada rudenī Mariss Vētra sniedz atvadu koncertus, jo nolēmis divus gadus mācīties Itālijā. Atgriežoties veiksmīgi turpinājis iekarot operas skatuves gan Latvijā, gan citviet pasaulē. 

Izceļojot – sākumā uz Zviedriju, vēlāk uz Kanādu – Mariss par piemiņu no Latvijas paņēmis dzintaru. Arī trimdā esot darbojies mūzikas jomā – koncertējot, strādājot kā vokālais pedagogs, veidojot operas trupu. Pie operdziedātāja profesijas var minēt vēl vienu – publicists. Trimdā esot, sarakstījis vairākas atmiņu grāmatas, kas ir ļoti saistošas un viegli lasāmas. Dažas no tām: “Mans Baltais nams”, “Rīga toreiz…”, “Sestā kolonna”.

Avoti:

periodika.lv

Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums.

Zelmenis G. "Mariss Vētra". Nacionālā enciklopēdija.

Foto: Mariss Vētra, 1933.gads, Rīga. Avots: LU Akadēmiskā bibliotēka