Mājas atklāj vēsturi

Gulbenes novada pagastu bibliotēku konkurss „Māju stāsti” ir noslēdzies. Tā uzdevums bija apzināt, pētīt un savākt liecības par mājvietām, organizēt savas bibliotēkas apkalpojamās teritorijas mājvietu, ēku apzināšanu, fotofiksāciju, iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanu.

„Māja vispirms ir cilvēki, kuri izvēlējušies mājvietu, kuri cēla mājas, vienlaikus domājot un auklējot domas par nākotni,”

tā saka M.Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāce. Arī ikviena mūsu novada bibliotekāre uzrunāja iedzīvotājus, mudinot apzināt savu dzimtas stāstu un saglabāt to vēsturei. Cilvēki dalījās atmiņās gan par pašu izdzīvoto, gan par savu dzimtu un māju likteni. Bibliotekāres iemūžināja mājas fotogrāfijās, pierakstīja iedzīvotāju stāstus, apzināja pieejamo drukāto un digitālo informāciju. Gada laikā bibliotekāres ir pierakstījušas 380 mājvietu stāstus. 190 no tiem jau ir apraksts Gulbenes novada bibliotēku kopkataloga novadpētniecības datu bāzē, kas ir pieejama ikvienam interneta lietotājam Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā: https://ej.uz/qf9h . Druvienas pagasta bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte ir izveidojusi 50 ierakstus, Lizuma pagasta bibliotēkas vadītāja Evita Dārzniece – 41 ierakstu, Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja Agrita Petrovska – 28 ierakstus. Šie māju stāsti atspoguļo tautas vēsturi, atklāj dzimtu likteņus.

„Cilvēks aiziet, aiziet mājas, bet paliek mājvietas. Pēdējās paliek klētiņas un koki. Un neizskaidrojamā cilvēku klātbūtnes sajūta,”

tā saka muzejniece I.Lāce. Bibliotēkās veidojas pagastu kartes, kur tiek atzīmētas pamestās mājas un jau pavisam zudušās mājvietas. Litenes pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Dzērve kopā ar novadpētniecības entuziastu Jāni Zvaigzni ir apzinājusi vairāk kā 200 vairs neesošu māju vietas. Šajā pētījumā minētas arī tik senas mājvietas kā „Bļodnieki”, „Namstadi” un ‘Sprodziņas”, kas minētas Vidzemes arklu revīzijās jau 1638.gadā. Lizuma pagasta bibliotēkā ir saraksti: 1974. gadā likvidētās viensētas; 1944. gadā nodedzinātas, uzspridzinātas sētas. Druvienas pagasta bibliotēkā ir

„Informācija par iedzīvotāju pārcelšanu no viensētām uz centru un viensētu nojaukšanu kolhozā „Plēsums””.

Bibliotēkas vadītāja Daiga Apsīte organizēja 3 ekspedīcijas, plānveidīgi apzinot visu pagastu, pētīja Druvienas vecās skolas muzejā esošās māju grāmatas un citus dokumentus. Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkas vadītāja Zofija Drozdova kopā ar saviem lasītājiem izveidoja karti „Zudusī Mālmuiža”. Līgo pagasta bibliotēkas vadītāja Anitra Markoviča vairākus gadus kopā ar sava pagasta novadpētniecības entuziastiem pēta pagasta māju vēsturi. Ir savākti daudz un dažādi dokumenti par mājām un to iedzīvotājiem, pierakstītas cilvēku atmiņas, izveidota plaša fotogalerija par mājām Līgo pagastā. Vērtīgs ir Ievas Bērziņas dāvinājums Tirzas pagasta bibliotēkai – „Tirzas vietvārdi”. Dāvinātāja raksta:

„Albums tapis no 1949. līdz 1953. gadam, kad klases biedrene Dzidra Bērziņa pārrakstīja tekstus, es ar tušu rakstīju tautasdziesmas, mākslinieciski noformēja skolotājas Zentas Raģeles (manas mammas) brālis Ādolfs Zālītis.”

7.decembrī notika pagastu bibliotēku darbinieku seminārs, kurā izvērtējām konkursa laikā paveikto. Pagastu bibliotekāres dalījās pieredzē. Vērtīgākie materiāli bija izlikti kopīgā izstādē. Sarunu par komunikāciju ar sabiedrību par vietējās kopienas vēsturi vadīja novadpētniecības blogeris Edžus Vējiņš. Viņš aicināja būt vērīgākiem, vairāk runāt ar iedzīvotājiem, pierakstīt viņu stāstīto, prast novērtēt sākumā šķietami nevērtīgas lietas, kas vēlāk var izrādīties vēsturiski nozīmīgas.

Konkursa „Māju stāsti” uzvarētājas ir:

1.vieta - Daiga Apsīte, Druvienas pagasta bibliotēka,

2.vieta – Agrita Petrovska, Tirzas pagasta bibliotēka,

3.vieta – Evita Dārzniece, Lizuma pagasta bibliotēka.

Veicināšanas balvas saņēma:

  • par bagātīgāko fotomateriālu – Anitra Markoviča, Līgo pagasta bibliotēka,
  • par sadarbību un labu rezultātu mājvietu un mājvārdu pētīšanā – Dace Dzērve, Litenes pagasta bibliotēka,
  • par veiksmīgāko debiju novadpētniecībā, arī „Māju stāstu” konkursā – Anda Ješkina, Rankas pagasta bibliotēka,
  • bibliotekārs, kurš izpelnījies vislielāko iedzīvotāju uzticamību – Ineta Masa, Stradu pagasta bibliotēka.

Pateicība visiem iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam dalīties ar saviem stāstiem un atmiņām! Apzināmies, ka bibliotēku savāktā mājvietu vēsture ne tuvu nav pilnīga. Tādēļ aicinājums joprojām ir spēkā! Veidosim un saglabāsim mūsu vēsturi kopā!
"Māju stāstu" galerija

Iveta Erica,
Gulbenes novada bibliotēkas
metodiskā darba vadītāja