Mācību cikls bibliotekāriem „Dzimtas saknes meklējot”

Arvien biežāk bibliotēku apmeklētāji interesējas par dzimtas pētniecības jautājumiem, par to, kur meklēt informāciju un kā veidot savas dzimtas koku. Lasītāji uzdod daudzus specifiskus jautājumus, uz kuriem esam mēģinājuši rast atbildes, bet tas nav izdevies. Bibliotekāriem nepieciešamas jaunas zināšanas, kuras var sniegt šīs jomas speciālisti.

2019.gadā Gulbenes novada bibliotēka guva atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā ar projektu "Dzimtas saknes meklējot”.

Projekta realizācijas gaitā tika plānotas 4 nodarbības:

  • Vēstures arhīva sniegtās iespējas dzimtas pētniecībā;
  • Katoļu draudžu grāmatu lasīšana un izmantošana dzimtu pētniecībai;
  • Kartogrāfiskais materiāls dzimtu pētniecībai;
  • Dzimtas koka veidošana.

Februārī un martā notika mācības bibliotekāriem par informācijas meklēšanu baznīcu grāmatās, tautas skaitīšanu dokumentos, par to, kā iegūt ziņas no Latvijas Valsts vēstures arhīva, kādas ziņas par dzimtu īpašumiem, rocību un saimniecisko darbību sniedz vecie saimniecību, apdzīvotu vietu un muižu plāni un kartes, kā tās lasīt un saprast. Mācībās bibliotekāri ieguva nepieciešamās zināšanas šo materiālu lasīšanai un izmantošanai dzimtu pētniecībā. Paldies lektoriem: Dacei Plīkšai, Latvijas Nacionālā arhīva Vēstures arhīva ekspertei; Jānim Apīnim, Jēkabpils laikraksta “Brīvā Daugava” redaktoram, radurakstu un baznīcas vēstures pētniekam; Ilzei Mārai Janelis, Latvijas muižu un parku pētniecei un arhitektei.

Beidzoties ārkārtas situācijai valstī, bibliotekāriem notiks vēl viena nodarbība “Dzimtas koka veidošana”. Tajā apgūsim dažādas datorprogrammas, kas izmantojamas dzimtas koka veidošanai. To mācīs aizrautīgs mūsu novada ciltskoku pētnieks Emīls Rusovs.

 

 

 

Iveta Erica,
Gulbenes novada bibliotēkas
metodiskā darba vadītāja