Kur sākas upe?

Pasaules Ūdens dienā, 22.martā, bibliotēkā godā tika celta daudz  apdziedātā Vidzemes skaistule Gauja. Mūsu viesis bija lejasciemietis Juris Zaķis, ģeologs, pētnieks un kaislīgs ceļotājs.

Juris dzimis Lizuma pagastā. Pēc LVU Ģeogrāfijas fakultātes beigšanas 27 gadus nostrādājis Latvijas valsts Meliorācijas projektēšanas institūta Ģeodēzijas un ģeoloģijas daļā. Pēc tam strādājis gan kā mērnieks, zemes ierīkotājs, kadastra inspektors, gan kā kartogrāfs un ģeodēzists. Daudz ceļojis - pa kalniem un upēm, arī tuksnesi.

Grāmatā “Pie Gaujas iztekām” Juris izpētījis un aprakstījis Gaujas sākuma dažādos variantus, kā laika gaitā mainījusies situācija dabā un ļaužu skatījums uz to, kur tad īsti sākas Gauja. Lieta būtu vienkārša, ja izlasītu tikai vienu ceļvedi, tad būtu tikai viens viedoklis – Gauja iztek no Alauksta ezera. Taču autora rokās nonākuši dažādi avoti ar atšķirīgām Gaujas iztekas versijām, kas mudināja uz padziļinātu pētīšanu arī dabā. Grāmata lasītājus vedina uzkāpt gan Elkas, gan Incēnu kalnā, iemest “dažu skaistu ziedu” Gaujiņā pie vecā ceļa, kur kādreiz bija rakstīts “Pirmais tilts pār Gauju”.

Kā saka pats autors “Galu galā katram variantam ir tiesības pastāvēt, tie tikai bagātina un izskaistina mūsu dzīvi. Mums katram par upi ir savs stāsts, savas atmiņas, pārdzīvojumi un izjūtas”.

Nevar nesajust autora dziļo pateicību un mīlestību pret savu zemi, kas viņa grāmatai piešķir īpašu nozīmi. 

Juris pasākumā dalījās arī ar piedzīvojumiem un atklājumiem tālajā Taimirā, kas apkopoti viņa grāmatā “Taimira – zeme aiz polārā loka”. Abas šīs grāmatas pieejamas Gulbenes novada bibliotēkā.

Liels paldies Jurim Zaķim par interesanto un ilustratīvo stāstījumu!

 

 

 

 

 

 

Indra Logina,
Gulbenes novada bibliotēka