Krāsojamās grāmatas atvēršanas svētki bibliotēkā

14.decembrī Gulbenes novada bibliotēka rīkoja izzinošas bērnu krāsojamās grāmatas “Gulbenes novada pērles” atvēršanas svētkus. Ideja par nepieciešamību veidot grāmatu bērniem radās pirms diviem gadiem un šogad, piedaloties “Vidzemes kultūras programmas 2016” projektu konkursā, radās iespēja to īstenot.

Grāmatā iekļauti nelieli stāsti un zīmējumi par Gulbenes pilsētas un 13 novada pagastu raksturīgākajām liecībām – kultūrvēstures un dabas objektiem, folkloras mantojumu, vēsturiskajiem notikumiem. Grāmatai atlasīta informācija no saturiski apjomīgā Novadpētniecības lasītavas krājuma un LNB Digitālās bibliotēkas. Grāmatas katrā lapā noslēpies Gulbenes Bērnu bibliotēkas iemītnieks runcis Misiņš. 

Grāmatas mērķauditorija ir sākumskolas klašu un bērnudārzu sagatavošanas grupiņu bērni, kuri radoši darbojoties iepazīs savu novadu, līdz ar to veicinot piederības sajūtu un lokālo patriotismu. Grāmata ļoti noderēs vēstures skolotājiem, stāstot un mācot par Gulbenes novadu. Izskanēja aicinājums veidot līdzīgu grāmatu arī vecāko klašu skolēniem.   

Krāsojamā grāmata ir uzdāvināta visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatskolām, vidusskolām, pagastu bibliotēkām, kā arī Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļai, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centram.

Decembrī pagastu bibliotēkās notika radošās nodarbības bērniem, kurās bērni darbojās, izmantojot jauno krāsojamo grāmatu. Bērni iepazinās ar grāmatu, pildīja uzdevumus, krāsoja. Kā secināja bibliotekāri no bērnu atsauksmēm – zināmie un pagastā esošie kultūrvēstures pieminekļi tika atpazīti, bērniem patika darboties, savā starpā apspriesties.

Vairāk foto šeit.

Vairāk par pagastu bibliotēku rīkotajām radošajām nodarbībām šeit.

 

Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka