Iz senajām avīzēm (oktobris)

Pirms 70, 80 gadiem oktobrī mūsu novada pagastos notikuši Pļaujas svētki. “Jaungulbenes lauksaimniecības biedrība
svētdien rīkoja Pļaujas svētkus Gulbītī. Garīgo aktu noturēja draudzes māc. A.Čops. Uzrunu teica agronoms Lācis, kurai sekoja LLK pārstāvja B.Lindes referāts. Sarīkojums noslēdzās ar koncertu, kur ar dziesmu priekšnesumiem uzstājās dziedonis Speners,” tā informē laikraksts “Gulbenes Balss” 1938.gada 21.oktobrī.  Parasti Pļaujas svētkus ievadīja dievkalpojumi, notika referātu lasīšana, teātra izrāžu skatīšanās, jaunāko lauksaimniecības mašīnu izstāde, kā arī saviesīgi pasākumi ar dejām.


Arodu kursi Gulbenē

Laikraksts “Gulbenes Balss” 1938.gada 21.oktobrī informē: “Jau 1934.g. rudenī Gulbenes un apkārtnes sieviešu biedrība atvēra arī Gulbenē meitenēm 2 gadīgos arodu kursus. Kursos māca ēdienu gatavošanu, rokdarbus, aušanu un apģērbu šūšanu, turklāt pasniedz daudz teorētiskus priekšmetus attiecīgi speciālisti.” Laikrakstā tika atgādināts, ka ”tautas stiprums un veselība ir cieši saistīti ar mājsaimniecības prasmi, un pašai sievietei ir gaišāks skats uz dzīvi, tā spēj un var ar savu iedvesmi vadīt māju un tās tuvāko sabiedrību”.
Pēc sešu gadu veiksmīgas kursu norises, 1940.gada 1.oktobrī, Pilsētas valde lemj Gulbenes un apkārtnes sieviešu biedrības 2-gadīgos arodu kursus pārveidot par pilntiesīgu Gulbenes mājturības skolu, ja Izglītības ministrija dod līdzekļus jaunās skolas skolotāju algošanai un mācības līdzekļiem. Tomēr tālāku ziņu par šīs skolas izveidi nav.

Dzelzceļnieku ražojumu izstāde
1929.gada 10.oktobra laikraksts “Gulbenes Vēstnesis” informē: “Gulbenes Dzelzceļnieku klubā bija sarīkota plaša “Dzelzceļnieku ražojumu izstāde", kurā piedalījās arī apkārtnes izstādītāji un pat no Rīgas.” Laikraksts “Patiesība” Nr.14 par šo pasākumu raksta: “Ražojumi, ko dzelzceļnieki bija pagatavojuši savā no darba brīvajā laikā, modināja vislielāko interesi”. Pirmā godalga tika par piecām cītarām, kuras uzreiz tika pārdotas, otrā godalga – par skaistām gleznām. Pāris gadus vēlāk, 1932.gadā, Dzelzceļnieku ražojumu izstāde notika ar vēl plašāku vērienu, rakstnieki lasīja literāro darbu fragmentus, notika teātra izrāde un dejas. 

Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka