Iz senajām avīzēm (marts)

Gulbenē 13 gadus vecs šahmeistars.
1940.gada 22.marta laikraksts “Gulbenes Balss” raksta: “Noslēdzās Gulbenes pilsētas šaha meistarturnīrs, kurā piedalījās 18 labākie Gulbenes šahisti. Pirmo vietu līdz ar meistara nosaukumu izcīnīja 13 gadus vecais pamatskolas audzēknis Laimons Bērziņš. Šaha turnīrā viņš uzvarēja visus 17 konkurentus.” Izrādās 20.gadsimta 40-tajos gados Gulbene bijusi viena no rosīgākajiem provinces šaha centriem, uz sacensībām Gulbenē devās labākie Latvijas šaha spēlētāji. Pilsētā regulāri norisinājies ceļojoša kausa turnīrs, kurā piedalījās ievērojams šahistu daudzums – ap piecdesmit.   

  Herberts Cukurs Gulbenē
Kā informē 1940.gada 15.marta laikraksts “Gulbenes Balss”: “17. martā, garnizona zālē, mūsu Gambijas un Japānas tāllidotāja H. Cukura priekšlasījums par pieredzējumiem ceļojumā „automobilī uz svēto zemi Palestīnu", kur tanī laikā plosījās niknais pilsoņu karš. Priekšlasījumu ilustrēs ar vairāk kā 500 gaismas bildēm”. Gulbenes laikraksti sekoja līdzi ievērojamā latviešu aviatora un virsnieka gaitām, informēja par veiktajiem tālajiem lidojumiem. 1937.gadā H.Cukurs viesojās arī  Litenes aizsargu namā ar priekšlasījumu “Teiksmainās Āzijas tautas un brīnumi”.

Linu kulstītāju sacīkstes Stāmerienā.
1938.gada 18.marta laikraksts “Gulbenes Balss” raksta: “Linu kulstīšanas sacīkstes 12. martā notika Stāmerienas Kraujās Ed.Ūdra saimniecībā. Uz sacīksti ieradās LLK agronomi V. Zeibots un P. Bārda, kas deva norādījumus linkopības pacelšanas un veicināšanas darbā. Kulstīšanas sacīkstēs piedalījās 31 dalībnieks, no tiem 3 sievietes”. Izrādās linu kulstīšanas sacīkstes tika rīkotas katru gadu galvenajos linkopības
rajonos — Latgalē un Ziemeļvidzemē: “Sacīkstēs piedalās kā vecie, tā arī jaunākās paaudzes linu kulstītāji ar dažādiem darba rīkiem. Sacīkšu nolūks veicināt labāko un ražīgāko darba paņēmienu lietošanu linu apstrādāšana un līdz ar to pacelt linkopības ienesību.”

Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka