Iz senajām avīzēm (janvāris)

Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības lasītava uzsāk rakstu sēriju, kurā tiks stāstīts par notikumiem, kas atspoguļoti Gulbenes pilsētas avīzēs pirms daudziem gadu desmitiem. Informācija tiks ņemta no laikrakstiem Gulbenes Balss (1928-1940), Gulbenes Vēstnesis (1929-1931), Gulbenes Ziņas (1928-1937), kuri ir digitalizēti un to pilnie teksti pieejami bibliotēkās Latvijas digitālās bibliotēkas kolekcijā www.periodika.lv. Kas tad aktuāls ir noticis Gulbenē un tās apkaimē pirms 85, 90 gadiem? Šoreiz par notikumiem janvāra mēnesī.

Pamatskolas celšana Gulbenes pilsētā.
1930.gada 16.janvāra Gulbenes Vēstnesis vēsta, ka pilsētā nepieciešams celt jaunu skolas ēku, jo ”tagadējā mūsu pamatskola, kuras viena daļa pārbūvēta no «sarkanās pils», nespēj pēc noteikumiem savā tilpumā uzņemt ap 400 skolēnus, kuri to apmeklē. Visas telpas ir tik pārpildītas, ka pat koridori, kuri paredzēti bērnu pastaigai brīvstundās, tagad izpilda paralēlklašu, skolas kancelejas un mācības līdzekļu istabu vietas. Ārpus skolas telpām bērniem arī nav kur pastaigāties, skolas priekšpusē pilsētas valde sakrāvusi malkas grēdas, bet vienīgā brīvā vieta - kara laikā nopostītās siltumnīcas, to drupas vēl nav novāktas.”

Viens bija skaidrs, ka jaunajai skolai ir jābūt pilsētas centrā, lai arī bija vairākas vietas, kur būvēt skolu, tomēr izvēle par labu krita vietai tagadējā Līkā ielā.

Skolas namu projektēja Gulbenes Dzelzceļa mezgla priekšnieks Rihards Duņēns un pilsētas mērnieks Voldemārs Pupons. Skolu iesvētīja 1935.gada 6.oktobrī. Ļoti bieži jaunuzceltā Gulbenes pilsētas pamatskola tā laika presē tika saukta “jaunā” pamatskola, kurā līdz ar bērnu skološanu notika daudzi citi pasākumi, piemēram, Gulbenes novada mazpulku sacensības, agronomisko darbinieku sanāksmes, sacensības galda tenisā un šahā, simfoniskā orķestra mēģinājumi u.c.

Ievelk elektrību Vecgulbenes draudzes skolā.
1940.gada 26.janvāra laikraksts Gulbenes Balss raksta: “Sāks mirdzēt elektrība šinīs dienās arī Vecgulbenes draudzes skolā! Tas būs liels notikums viņas sirmajā mūžā. Savos vairāk kā 200 gados skola pārdzīvojusi dažādus apgaismības veidus: gan skali plēsti, dedzināti, gan tauku sveces lietotas ilgus laikus, gan petrolejas kvēpelītes, cilindrlampas kvēpinājušas gaddesmitus skolas griestus un sienas, gan „Primus" kvēllampas niķojušās pēdējos gados, līdz tagad nu klusi iegailēsies visīstākais apgaismošanas līdzeklis — elektriskā spuldze. Skolas saime kā iztvīkusi gaida šo skaisto brīdi, kad atplauks spožie gaismas ziedi, kas ne tikai gaismos, bet arī sildīs vienībā sirdis, spodrinās latvisko garu, stiprinās gribasspēku un asinās dzīvot prasmi.”
 Šim notikumam par godu tika sarīkots svētku pasākums, kurā vēstures skolotājs M. Miezītis un skolas pārzinis Kārlis Martinsons lasīja referātus, tika rādīts teātra uzvedums. 

Svētku eglītes
Par svētku pasākumiem informē 1929.gada 4.janvāra Gulbene Ziņu izdevums: “Savu tradicionālo svētku eglīti arī šogad sarīkoja Gulbenes draudzes dāmu komiteja 27.decembrī, Garnizona zālē, pacienājot mazos ar saldumiem un trūcīgos ar siltām drēbēm. Lai rastu līdzekļus, dāmas saviem saziedotiem rokdarbiem bija sarīkojušas loteriju par 500 latiem. Šādu pasākumu var tik uz sirsnīgāko apsveikt un novēlēt arī uz priekšu tikpat rūpīgi un čakli darboties sabiedrības labā.”

 

Sanita Jurkāne,
Gulbenes novada bibliotēka