Iepazīstot lietuviešu kolēģu pieredzi Ignalinā

Iepazīstot lietuviešu kolēģu pieredzi Ignalinā

Inese Kalēja,

Gulbenes novada bibliotēka

No 22. līdz 27. oktobrim Nordplus projekta “Non-formal education in library – opportunity for everybody” ietvaros Gulbenes novada bibliotēkas bibliotekāre-eksperte Inese Kalēja un Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības “Druvienas pagasta bibliotēka” vadītāja Daiga Apsīte viesojās Ignalinas publiskajā bibliotēkā Lietuvā.

Atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem iepazinām lietuviešu bibliotekāru pieredzi neformālās izglītības jomā dažāda vecuma iedzīvotājiem.

Ignalinas publiskajā bibliotēkā guvām ieskatu, kādas nodarbības, aktivitātes un pasākumi tiek organizēti un piedāvāti vietējiem iedzīvotājiem. Bibliotēkas paspārnē aktīvi darbojas senioru klubiņš, literātu klubiņš, tiek piedāvātas mācības saistībā ar digitālo prasmju apgūšanu un uzlabošanu, droša interneta lietošanu, nodrošināta iespēja tikties ar vietējām radošajām personībām – māksliniekiem, fotogrāfiem, literātiem u.c. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās arī visiem ignaliniešiem bibliotēkas izveidotajā Facebook konta “piepildīšanā”, iesūtot ievietošanai gan senas, gan mūsdienu fotogrāfijas, tādējādi kopīgi izzinot novada kultūrvēsturi.

Senioriem tiek piedāvāta iespēja izmantot audiogrāmatas – tehniski tas nozīmē, ka bibliotekārs senioram izsniedz nelielu ierīci, kurā iespējams atskaņot un noklausīties konkrētu grāmatu ierakstus. Šis pakalpojums pieejams visā Lietuvā, gan ar ārsta izziņu.

Bibliotēkā norit arī aktīvs projektu darbs, rodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem izglītoties un apgūt ko jaunu, piemēram, iepazīt apkaimes baznīcu un muižu vēsturi un arhitektūru, tiek rīkoti izzinoši pārgājieni, radošas darbnīcas un tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem.

Bērniem tiek piedāvāta iespēja iepazīt jaunās grāmatas ar leļļu teātra palīdzību – bibliotēkas darbinieces jau kopš 1995. gada iestudē grāmatu apskatus, nelielas ludziņas lieliem un maziem. Bibliotēkas YouTube vai Facebook kontā skatāmi arī bibliotēkas veidoti video materiāli – vakara pasaciņa, radošas darbošanās piemēri, grāmatu apskati.

Apmeklējām arī Ignalinas bibliotēkas filiāles nelielās apdzīvotās vietās Ceikinai un Palūše, kurās norit aktīvs novadpētniecības darbs. Bibliotekāres sadarbojas gan ar vietējo baznīcu, gan kultūras centru, gan pagasta pārvaldi, rīkojot pasākumus un rakstot projektus. Izveidotas izstādes par novadniekiem, vēsturi, tradīcijām, izmantojot apkopotos materiālus, izdota grāmata par Palūšes apkaimes vēsturi.

Bijām klāt Erasmus + projekta “EU-READ&ART” noslēguma pasākumā Ignalinas publiskajā bibliotēkā. Projekta ietvaros izveidota pirmā digitālā bibliotēka – apvienojot grāmatu lasīšanu ar digitālajām prasmēm. Ir izveidota platforma, kurā iespējams apskatīties 7 projekta partnervalstu izveidotos “grāmatu treilerus”.

Apmeklējām arī Ignalinas novada muzeju, kur iepazinām vietējās apkaimes tradīcijas, kultūru un vēsturi no senseniem laikiem līdz mūsdienām – dzīvesveidu un parašas, kā arī nodarbošanās, kas raksturīgas tieši šim apvidum, piemēram, īpaša veida makšķerēšana.

Iegūtā pieredze noderēs mūsu turpmākajā darbā, organizējot izglītojošas aktivitātes un mācības pieaugušajiem un bērniem, kā arī rosinot iedzīvotājus nebaidīties nākt pie mums ar savām idejām un ierosinājumiem.