“Kultūras dzīves dimensijas”

Gulbenes novada bibliotēkas projekts “Kultūras dzīves dimensijas”

Pēdējo gadu notikumi skāra ne tikai veselības un ekonomikas jomu, bet ietekmēja arī izglītību, kultūru, ierobežojot kultūras iestāžu darbinieku iespējas profesionāli pilnveidoties klātienes semināros. Tādēļ Gulbenes novada bibliotēka 2022./2023.gada sezonā realizēs projektu “Kultūras dzīves dimensijas”. Tā mērķi ir uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti vietējā kopienā un veicināt kultūras darbinieku savstarpējo sadarbību pakalpojumu pilnveidošanā. Projekta programmu veidos sešu semināru kopums dažādu kultūras jomu ekspertu vadībā. Tā būs iespēja Gulbenes un citu novadu kultūras darbiniekiem gūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas šādās tēmās: “Pašvadīta mācīšanās un sevis motivēšana profesionālajai pilnveidei pieaugušajiem”, “Literārā kultūra 21.gadsimtā. Jaunā paaudze latviešu dzejā”, “Tikt saprastiem – vieglā, vienkāršā valoda”, “Paralēle - Latvija 1940.gadā un mūsdienu notikumi pasaulē”, “Teātra norises pandēmijas laikā” un “Kultūras menedžments un kultūrpolitika”. Semināros piedalīties aicināti kultūras un atmiņu institūciju - kultūras namu, bibliotēku, muzeju darbinieki no Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Madonas novadiem. Lai aptvertu plašāku interesentu loku, nodrošināsim iespēju pieslēgties tiešsaistē.

Semināru lektori: vēsturniece, literāte I.Dreimane, Latvijas Kultūras akadēmijas vieslektors, dzejnieks I.Šteinbergs, metodiskais eksperts Ventspils augstskolā T.Urdze, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece A.Jurāne-Brēmane, Ekonomikas un kultūras augstskolas docente I. Andžāne, teātra zinātniece un kritiķe L.Ulberte.

Aicinām bibliotēku, kultūras namu un muzeju darbiniekus sekot informācijai Gulbenes novada bibliotēkas FB lapā.

Projekts tiek realizēts ar VKKF atbalstu.

Iveta Erica, metodiskā darba vadītāja Gulbenes novada bibliotēkā