Gulbenes novada bibliotekāri Kurzemē

2. augusta rīts krāsojās spilgts un pilns saules. Gulbenes novada bibliotekāres bija apņēmības pilnas ļauties Kurzemes vējiem. Pirmā pietura - Likteņdārzs. Tā bija iedvesmojoša un sirsnīga tikšanās ar dabu, Latvijas simboliem un vēsturi, kas glabā sevī daudz ciešanu un sāpju par karos, izsūtījumos zaudētajiem latviešiem.

Tālākais ceļš veda uz „Tukumu pēc smukuma”, sasniedzot Tukuma bibliotēku. Tur mūs draudzīgi uzņēma metodiķe Vija Ratniece. Viņa iepazīstināja gan ar galvenās bibliotēkas, gan pārējo reģiona bibliotēku darbību un plašajām telpām, tostarp koferenču zāli ar iespaidīgo terasi, kur pulcēties dažādu pasākumu un semināru interesentiem. Šīs bibliotēkas darbības galvenais izaicinājums, kā jau mums visām, ir noturēt savu lasītāju interesi par grāmatu un lasīšanu.

Pēc Tukuma bibliotēkas apmeklējuma tika sasniegts pirmās ceļojuma dienas galapunkts – Kuldīga. Cik vēsturiski, mūsdienīgi un radoši risinājumi pilsētas plānojumā tika ieraudzīti! Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieces darbā ar pagastu bibliotēkām Dainas Girvaites vadītais pārgājiens pa Kuldīgas dižākajiem un senākajiem objektiem bija dažādiem faktiem, stāstiem piepildīts. Īpaši atmiņā palikušas vēsturiskās mājas pilsētas centrā, kas veido patīkami senatnīgo atmosfēru. Kuldīgas galvenā bibliotēka atrodas vēsturiskajā sinagogas ēkā, kas ir remontēta un pielāgota mūsdienu vajadzībām. Tādējādi gan piekļūšana, auto novietošana, invalīdu uzbrauktuves un lifti ērtākai nokļūšanai augšējos stāvos ir ļoti parocīgi.

Izbaudījušas Ventas Rumbas veldzējošo spēku, nākamās dienas rītā bibliotekāres devās lūkot Pūres pagasta bibliotēku-informācijas un novada izpētes centru. Ar vadītāju Valdu Dzelzkalēju mēs jau bijām tikušās mācībās Gulbenē, kur viņa dalījās savā pieredzē bibliotēkas novadpētniecības darbā. Pūrē viņa ar aizrautību stāstīja par savas bibliotēkas ikdienu un svētku brīžiem, par dienām, kad viss iet raiti un izaicinājumiem, ar kuriem jāsastopas bibliotekārajā darbā. Šī bija mūsu ceļojuma sirsnīgākā bibliotēka. Šokolādes muzejs ir spēcīga Pūres atpazīstamības zīme. Arī bibliotekāres ļāvās šokolādes vilinājumam un iegrima kakao pupiņas vēsturiskajā ritējumā un šokolādes gardumu veidošanas meistarklasē. Kas par garšām, kas par smaržām!

Ar piepildītiem vēderiem bibliotekāres turpināja savu ceļu uz Babītes novada pašvaldības bibliotēku. Tā no 2014.gada atrodas jaunās telpās, kas ir ļoti košas un funkcionāli iekārtotas, izveidojot atsevišķus stūrīšus bērniem un jauniešiem. Kā stāstīja bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere, šīs pozitīvās pārmaiņas ir palielinājušas lasītāju skaitu un pārējos darba rādītājus par 50%. 2018.gadā pārmaiņas sagaidīja arī šīs bibliotēkas struktūrvienība Babītes ciemā, pārejot uz jaunām 2x lielākām telpām. Par šīm abām bibliotēkām visas vienprātīgi teicām – košākās mūsu ceļojuma bibliotēkas.

Paldies visu aplūkoto bibliotēku kolēģiem par viesmīlīgo uzņemšanu savās bibliotēkās, paldies atsaucīgajam šoferim un Gulbenes novada bibliotēku kolektīvam par kopā būšanas prieku un saturīgu augusta pirmo dienu baudīšanu! Lai mums visiem kopā darbīgs, jaunu mērķu un sasniegumu pilns darba gads! Bilžu galerija aplūkojama ŠEIT.

 

 

 


 

 

Iveta un Liene
Gulbenes novada bibliotēka