Gulbenes novada bibliotēka rada un rosina

Katra cilvēka personīgais ieguldījums rodas, strādājot draudzīgā, sakārtotā vidē, kas rosina radošumu. Mēs, Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki, radām jaunas, pārsteidzošas lietas, pasākumus un rosinām savus apmeklētājus tajos radoši izpausties! Tuvojoties bibliotēkas 70 gadu jubilejai, turpinām stāstīt par labajām lietām, ko esam veikuši pēdējo 10 gadu ietvaros.       

BIBLIOTĒKA ROSINA LASĪT!

 • Lielā lasīšanas rosināšanas programma “Runča Misiņa lasīšanas stacijas” Gulbenes novada skolās ilga visu 2014/2015 m.g. un tajā iesaistījās vairāk nekā 1000 bērnu. Lasītrosme noslēdzās ar pirmajiem Lasīšanas svētkiem Gulbenes novadā.
 • Lasītprieka stundas ir lasītrosināšanas projekts, kurā skolēni tiekas ar grāmatu autoriem. 2016.gadā uz skolām devās grāmatas autors kopā ar grāmatas mākslinieku/ilustratoru.
 • Mazo trīsgadnieku programmā “Grāmatu starts” mazuļi kopā ar vecākiem apmeklē bibliotēku.
 • Jau 14 gadus Gulbenes bērnu bibliotēka iesaistās grāmatu lasīšanas maratonā “Bērnu žūrija”.
 • Novada literātu klubs “Autogrāfs” ik gadu rosina interesentus piedalīties Dzejas dienās, literārajās kafejnīcās un dažādos konkursos.
 • Literatūras popularizēšana notiek dažādos publiskos literāros un tematiskos pasākumos – sarunās ar grāmatu autoriem: rakstniekiem, publicistiem, māksliniekiem un citiem sabiedrībā populāriem cilvēkiem.

BIBLIOTĒKA RADA!

 • Novada autoru darbu kopkrājums “Autogrāfs” (2002, 2009, 2014), kuros savus darbus lasītāju vērtējumam piedāvājuši pavisam 103 mūsu novadnieki.
 • Radošo uzdevumu grāmata bērniem ”Ko Eiropa piedzīvo, redz, sastop, satiek Latvijā” (2012). Grāmatas galvenā varone ir meitene Eiropa, kura aicina iepazīties ar skaisto, labo un savdabīgo, kas Latviju atšķir no citām Eiropas valstīm.
 • Stāstu grāmata ”Reiz runcis Misiņš… “ (2016), kurā stāstus radīja un pierakstīja bērni. Galvenais varonis – runcis Misiņš.
 • Krāsojamā grāmata “Gulbenes novada pērles” (2016) mudina bērnus iepazīt Gulbenes novada vēsturi, interesantus notikumus, kultūrvēstures pieminekļus.

BIBLIOTĒKA ROSINA DARBOTIES

 • Ikvienam interesentam ir bijusi iespēja darboties paklāju, cepuru, zeķu, veselīgo našķu pagatavošanā, dāvanu iesaiņošanā u.c. darbnīcās. Cilvēki ir uzzinājuši, kā savu hobiju iespējams pārvērst biznesā.
 • Sestdienās Runča Misiņa čaklo ķepiņu darbnīcās bērni un pieaugušie darbojas ar dabas materiāliem un papīru, apgūst dažādas rokdarbu tehnikas.
 • Puzles ar Gulbenes pilsētas senajiem attēliem ļauj iepazīt Gulbenes vēsturi.
 • Adīšanas pulciņam Jolantas Brūniņas vadībā ir savs moto - “Asinām adatas, ejam adīt!”.
 • Nodarbībās piecgadniekiem “Kustinām iekšiņu, kustinām āriņu” bērni lasīja, klausījās, vingroja, dejoja.

BIBLIOTĒKA ROSINA MĀCĪTIES

 • Organizējam apmācības, seminārus, nodarbības par informācijas meklēšanu internetā un datubāzēs, par e-pakalpojumiem, ceļojumu plānošanu, projektu rakstīšanu. Notikuši semināri par pirts tradīcijām, garšaugu audzēšanu un lietošanu, šūpuļdziesmu mācīšanās vecākiem, dažādas praktiskas nodarbības skolēniem, apmācības senioriem datora lietošanā. Atsaucību guvuši semināri par veselīgu dzīvesveidu, finansējuma piesaistes iespējām, iepirkumiem, attālinātā darba iespējām, vecākiem par bērna karjeras izvēli, par videi un cilvēkam draudzīgu saimniekošanu, energoefektivitāti u.c.


   
 • Notikuši dažādi konkursi - par valodām, par kultūras mantojumu, foto konkursi, orientēšanās un erudīcijas spēles ar atklājumiem. Skolēniem vairākus gadus cieņā ir “valodu tenteris” bibliotēk
 • Mudinām novada skolas iesaistīties droša interneta lietošanas pasākumos, apgūstot interneta pieklājības etiķeti, sociālo tīklu labās un sliktās puses.
 • Nodarbību ciklā “Vaifija skola” bērniem no 5 gadu vecuma māca par pirmajiem soļiem un drošību internetā.
   

Informāciju apkopoja:
Solvita Lībere,
Gulbenes novada Bērnu bibliotēkas vadītāja