Gulbenes novada bibliotēka “LAMPĀ”

Sarunu festivāls “LAMPA” šogad Gulbenes novada bibliotēkas kolektīvam bija īpašs. Līdztekus biedrībai “Dēms” un Gulbenes novada pašvaldībai, arī bibliotēka aktīvi iesaistījās telts “Dzīve 50+” organizēšanas un realizēšanas procesā.

Telts “Dzīve 50+” izveides augstākais mērķis bija iedvesmot sabiedrību, iestādes, organizācijas, cik pieejama un daudzveidīga var būt neformālā izglītība, cik mūsdienīgi un iedarbīgi var būt veidi, kā vidējo un vecāko paaudzi iesaistīt vietējās kopienas ikdienā.

Sarunā “Vai jāgrib mainīties līdzi pasaulei?”, kurā tika runāts par to, kā nepazaudēt sevi dinamiskajā laika ritenī, pieņemot pārmaiņas, tehnoloģiskos, materiālos un emocionālos izaicinājumus, piedalījās Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne. Viņa uzsvēra, cik nozīmīgi kolektīvā, kurā ir dažādu paaudžu darbinieki, sniegt atbalstu un respektu ikvienam no viņiem. Līdztekus Antrai, sarunā iesaistījās psihoterapeits Māris Siliņš, “Mājas Viesis” galvenā redaktore Dace Terzena un brīvprātīgā, kura šuj tērpus tērpu teātrim, Inese Buliņa.

Sarunu festivāla gaitā apmeklētāji tika priecēti ar patiesā vecuma noteikšanas testu, sarunām par vēlo mīlestību, efektīviem mācīšanās principiem, saprātīgu veselīgumu, labo darbu loteriju, vingrošanu, nūjošanu, UNO kāršu spēles spēlēšanu, sadziedāšanos ar Intu Teterovski un kori “Balsis”, sarunām par vecumu mainīgā pasaulē, kā arī pieredzes stāstiem par brīvprātīgo senioru darbiem Gulbenes novadā.

Atziņu pēc festivāla ir gana daudz un katram savas. Vecums atgadās ar ikvienu no mums. Viss ir attieksmē un uztverē! Un varbūt tiešām ir vērts būt pieticīgiem savā pārticībā!? Paldies biedrībai “Dēms” par lielās rūpes uzņemšanos un Gulbenes novada pašvaldībai par atbalstu.