Gulbenes novada aktīvās seniores papildina savu zināšanu bagāžu!

21.jūnijā, vasaras saulgriežu virpulī, Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” seniores turpināja apgūt datorprasmes, angļu valodu un kultūru projekta “Silver Sharing Initiative” ietvaros.

Projekta dalībniekiem ir iespēja iegūtās zināšanas izmantot praktiski, iesaistoties mobilitātes aktivitātēs, kas paredz došanos uz Poliju un Horvātiju, kā arī poļu un horvātu senioru uzņemšanu Gulbenes novadā. Nodarbības noritēs šīs vasaras garumā 2 reizes mēnesī. Šajās nodarbībās seniores apgūst prasmes darboties ar datoru un internetu, mācās ierasto latviešu mēli ielauzīt angļu mēlē, gūst ieskatu kultūras, kultūrvēstures un starpkultūru lietās, kā arī papildina zināšanas ar tūrismu saistītu jautājumu risināšanā.

Maijā tika apmācītas Gulbenes pilsētas pensionāru apvienības seniores, kuras jūnija sākumā jau guvušas savu praktisko pieredzi, dodoties uz Poliju pie viesmīlīgajiem poļu senioriem.

Liene Baranovska
Gulbenes novada bibliotēkas reģionālā mācību centra pasniedzēja
Projekts “Silver Sharing Initiative” Līguma nr. 2015-1-PL01-KA204-017144