Gulbenei 90. Senie raksti

Gulbenei – 90
Par to, kā prezidents Kārlis Ulmanis un Nacionālās celtniecības komiteja viesojās Gulbenē.  

Prezidents iepazīstas ar Vidzemes malienu
      Valsts prezidents Kārlis Ulmanis vakardienu veltīja Gulbenes pilsētas un Madonas apriņķa dažu pagastu apskatei. No rīta Prezidents apskatīja Gulbenes garnizona mītnes, aerodromu un pieņēma karaspēka parādi pie Gulbenes atbrīvošanas pieminekļa. Pēc tam Prezidents iegriezās vietējā ev.-lut. baznīcā un draudzes nespējniekiem ziedoja dažus simts latus. Pie baznīcas Prezidentu iepriecināja skaisti uzkoptā apkārtne un piemineklis Mārtiņam Luteram.
      Prezidents vēl interesējās par Gulbenes skolām un bija sevišķi apmierināts ar pilsētas jauno 2. pamatskolu. Še Prezidentam arodskolu dir. J.Rupais pasniedza atmiņai āmuru un skolēnu gatavotu tintnīcu, bet arodskolu rokdarbu kursu vārdā ārste Melbārde-Bergmane lūdza pieņemt skolēnu pītus grozus. Pie 2. pamatskolas bija pulcējušies gulbenieši, kas sirsnībā izvadīja Prezidentu tālākā ceļā pa Madonas apriņķi.
       Priekš aizbraukšanas Prezidents vēl apspriedās ar vietējiem pašvaldības darbiniekiem un Veides pļavās apskatīja vietu, kur gulbenieši nodomājuši celt Vienības namu un kur drīzumā pacelsies arī jaunais apgabaltiesas nams. Prezidents gulbeniešiem izteica atzinību par skaisti izveidoto jauno pilsētu, kas viņu ļoti iepriecinājusi. Gulbene strauji augusi, sevišķi pēdējos gados.
      Gulbenieši esot domājuši par nākotni. Sevišķi labu iespaidu Prezidentam atstājušas koptās ielas, jaunie nami un lielā saimnieciskā rosība, kas vērojama katrā vietā. Šī saimnieciskā rosība sevišķi pieaugusi pēc tam, kad Gulbene pārvērsta par vairāku dzelzceļu krustojuma centru, un tā būs vēl lielāka, kad pilsētā nākotnē novietos Malienas centrālās iestādes.
Avots: Jaunākās Ziņas, Nr.121 (31.05.1938)


Gulbene modernizējas
           Nacionālās celtniecības komiteja pilsētu izbūves kommisija ar arch. A. Krūmiņu, dir. P. Miezi, hipotēku bankas dir. P. Ozoliņu, padomes pr-ju L.Neiburgu un universitātes architektūas fakultātes mācības spēkiem ieradās Gulbenē, kur kopīgi ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem vakar iepazinās ar pilsētas izbūves un kanalizācijas iespējām. Šogad Gulbenē uzsāks modernas lopkautuves, būvi, kas izmaksās 45,000 lati. Uzsāks arī Kalpaka ielas bruģēšanu.
           Tuvākā nākotnē Gulbene cels Vienības namu, kura būvei rīcības komiteja jau uzsākusi līdzekļu sagādāsim. Komiteja vēl apskatīja pilsētā glīti izveidoto Vienības laukumu, un jaunās pamatskolas apkārtni, kā arī pilsētas parku, kur ierīkotā dejas grīda un uzcelts kafijas paviljons. Iepriekšējā vakarā parkā sarīkoja aizsargu orķestris brīvkoncertu, kuru noklausījās arī celtniecības komiteja. Vakar pēcpusdienā komiteja no Gulbenes devās tālākā ceļā uz Lejasciemu un Smilteni.
Avots: Jaunākās Ziņas, Nr.151 (09.07.1938)
 

Informāciju sagatavoja:
Herta Pugača,
Gulbenes novada bibliotēka