Es varu palīdzēt!

Analizējot Latvijas un Eiropas demogrāfiskās tendences, saprotot, ka pie sabiedrības novecošanās strauji palielinās nepieciešamība pēc mūsdienīga pieaugušo izglītības piedāvājuma, Izglītības, kultūras un sporta nodaļa realizē vairākus darbības virzienus pieaugušo un senioru izglītošanas pieejamības nodrošināšanai novadā.

Gulbenes novada dome realizē starptautisku projektu “Senior+”, kura ietvaros tiek organizētas mācības pieaugušo izglītotājiem, tiks aicināti mācīties paši seniori, gan tiks organizētas mācību mobilitātes starp partnervalstīm.

Jūlija sākumā Gulbenes novada pedagoģes Iveta Ziepniece un Tatjana Ābeltiņa devās uz Itāliju mācīties.

Iveta Ziepniece: “Neformālās apmācības noritēja optimistiskā un lietišķā gaisotnē. Katru dienu strādājām sešas stundas, spriedām un salīdzinājām gan senioru iespējas, gan darba devēju prasības. Runājām par Eiropas Mūžizglītības kompetencēm un to novērtēšanu. Treneris Džonatans organizēja darbu, izmantojot daudzveidīgas metodes. Diskutējām visi kopā, strādājām nelielās grupās, izmantojām gan prāta vētras, gan citas sadarbības metodes. Bija interesanti salīdzināt, kā partneru valstīs organizē pieaugušo mācības. Komunikācija angļu valodā bija iespēja uzlabot valodas prasmes.

Kaut arī dienas bija ļoti noslogotas ar mācībām, brīvos brīžus veltījām nelielās, kalnu ieskautā Itālijas pilsētiņas Cantalupo in Sabina iepazīšanai. Pārsteidza  koptā vide un protams, paši iedzīvotāji – viesmīlīgi un vienmēr smaidīgi. Šaurās ieliņas un mūra ēkas  ļāva izbaudīt Viduslaiku gaisotni.  Priecēja gan saulainais laiks, gan vietējo cilvēku smaidi un atvērtība, neiztrūka arī tradicionālie ēdieni pasta un pica.”

Tatjana Ābeltiņa: “Kopā ar Ivetu devāmies uz tālo Itāliju, lai pilnveidotu savas prasmes darbā ar senioriem. Galvenais uzdevums bija apgūt e-portfolio veidošanas pamatus, kā arī izzināt Kā un Ar kādiem rīkiem pēc iespējas veiksmīgāk  var panākt sadarbību ar senioriem. Neskatoties uz karsto laiku, mācības notika pilnu darba dienu. Kopumā apmācībās piedalījās pieaugušo treneri no piecām valstīm - Itālija, Portugāle, Anglija, Francija un Latvija. Katru valsti pārstāvēja divi treneri, kuri ne tikai apguva jaunas prasmes, bet arī prezentēja un skaidroja situāciju savā ciemā, pilsētā un valstī. Lai arī dalībnieki bija no dažādām valstīm, saziņas valoda un nodarbības notika angļu valodā. Atzinīgi ir tas, ka neskatoties uz dažādu valodas zināšanas līmeni starp treneriem un pasniedzēju, bija savstarpēja saprašanās un valodas barjera netraucēja nodarbībām. Apmācības bija ļoti interesantas, tajās neizpalika ne teorētiskā puse, ne arī praktiskā. Šajās mācībās bija lieliska iespēja redzēt un piedzīvot, kā ar dažādiem rīkiem un iemaņām var veidot  sadarbību. Nodarbību laikā neizpalika dažādu situāciju izspēle, kā arī rezultātu analizēšana.  Mani pašu patīkami pārsteidza itāļu viesmīlība. Atziņas pēc brauciena un mācībām:

  1. Angļu valodas nezināšana nav iemesls nepiedalīties starptautiskos projektos - (tā ir lieliska iespēja pilnveidot savas svešvalodas prasmes).
  2. Praktiskās nodarbības un situāciju izspēle ir daudzreiz interesantākas nekā teorētiskās nodarbības - (lieliski saliedē komandas dalībniekus, neskatoties uz dažādu dalībnieku vecumu, tautību, pieredzi un prasmēm.).
  3. Es varu palīdzēt!

"Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

 

 

 

Anita Birzniece,
projekta koordinatore Gulbenes novadā