Erudīcijas spēle pagastu bibliotekāriem “Zini, ne mini!”

17.maijā Gulbenes novada bibliotēkā notika erudīcijas spēle pagastu bibliotekāriem “Zini, ne mini!”.

Spēles 1. daļā bija jāparāda zināšanas par literatūru, dažādām bibliotekārā darba jomām un darba attiecību tiesiskajiem jautājumiem. Savukārt 2.daļa norisinājās pie datoriem, meklējot atbildes bibliotēku informācijas sistēmā, bibliotēkās pieejamajās datu bāzēs un citos bibliotekāru rīcībā esošajos informācijas avotos.

2 stundas aizritēja spraigi. Komandu dalībnieces bija tā iekarsušas un aizrāvušās, ka spēles beigās atskanēja jautājums: “Vai tad tas ir viss?” Spēles uzvaras gaviles izbaudīja Stradu pagasta bibliotēkas un Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkas bibliotekāres.

Iveta Erica,
Gulbenes novada bibliotēka