Erasmus+ iedvesmo!

Erasmus pluss projektu ietvaros piedāvātie semināri līdz šim lielākoties uzsvaru lika uz izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju darbinieku prasmju pilnveidi ikdienas darbā ar jaunatni, taču pēdējā laikā projektos ir iespēja piedalīties dažādu kultūras nozaru pārstāvjiem. 

Šo iespēju izmantoja Gulbenes novada bibliotēka, piesakoties izsludinātajam konkursam uz “Erasmus + Jaunatne darbībā“ atbalstīto semināru ”Shadow the culture”. Projekta dalībnieku grupa tika komplektēta no 15 cilvēkiem (iespēja piedalīties bija 30 dažādām valstīm), kur Latviju pārstāvēja 3. Es jutos ļoti pagodināta, ka tiku iekļauta starp tiem, kuri devās uz Polijas pilsētu Serock, lai 5 dienu garumā piedalītos neformāli izglītojošā seminārā. Mēs dalījāmies pieredzē, ieguvām sadarbības partnerus un radījām idejas starptautiskiem projektiem. Šajās apmācībās piedalījās dalībnieki, kuri pārstāvēja muzejus, bibliotēkas, mākslas un mūzikas skolas un nevalstiskās organizācijas.

Erasmus pluss seminārs “Shadow the culture” norisinājās neformālā vidē, kur katram tā dalībniekam lika izkāpt no savas komforta zonas, ļaujoties procesam palēnām nonākt līdz pārsteidzošam gala mērķim. Godīgi sakot, arī es kādu brīdi apšaubīju “spēļošanās” un neformālās izglītības metožu pielietošanu tik nopietniem nolūkiem. Mani pārsteidza tas, kas notika semināra 4. dienā, kad projektu idejas radās uz līdzenas vietas, un ne viena vien! Kā puzlīte, visi uzdevumi salikās kopā, radot kopēju ainu – skaidru, gaišu, katram saprotamu.

Pirmajā darba dienā pēc atgriešanās, es uzaicināju jauniešus uz tikšanos bibliotēkā, kur prezentēju savu ideju kopā ar brīvprātīgajiem Elise Balmabrouk un Julia Marraud veidot aktivitātes vasaras laikā. Pielietojot apmācībās apgūtās neformālās mācīšanās metodes, katru nedēļu (kopš šī gada 13.jūnija) tiekamies, lai visi kopā pilnveidotu angļu sarunvalodas prasmes (galda spēles (zināmas un mūsu radītas), aktivitātes ārpus telpām – izaicinājumi ar uzdevumiem, diskusijas u.c.).

Bibliotēka ir vieta, kur satikties cilvēkiem ar kopīgām interesēm, bažām un ikdienišķi nozīmīgiem jautājumiem. Aicinu ikvienu, kam ir kādas radošas, neparastas un interesantas idejas, vērsties pie mums, lai mēs kopīgi tās varētu realizēt! Tos jauniešus, kuri vēlas pavadīt laiku pilnvērtīgi, pilnveidojot savas angļu valodas zināšanas neformālā vidē, aicinu sekot mūsu lapai Funglish (Facebook), jo aktivitāšu laiki nav paredzami, tos publicējam neilgi pirms gaidāmā pasākuma!

Uz tikšanos Gulbenes novada bibliotēkā!

 

 

 

 

 

Ieva Brūniņa
Gulbenes novada bibliotēkas
galvenā bibliotekāre – eksperte