Dzejas dienas Gulbenes novada bibliotēkā rudzu vārpu skaņās

Kā ik gadu visā Latvijā, arī Gulbenes novada bibliotēkā septembrī tiek rīkoti Dzejas dienu pasākumi. Šogad mūsu bibliotēkas pasākuma moto - “Rudzu lauks maizes dziesmu dzied”.

Pasākumā par tradīciju kļuvusi dzejas lasīšanas zibakcija, kuras laikā trīs minūtes visi tiek aicināti iesaistīties dzejas lasīšanā no līdzpaņemtā, iecienītākā vai bibliotēkas piedāvātā dzejas krājuma. 

Ciemos bija atbraukuši dzejnieki Daina Sirmā, kuras balādiski reālistiskā dzeja lika aizdomāties, un Eduards Aivars ar interesantajiem garo nosaukumu dzejoļiem. Pasākumā piedalījās arī Gulbenes novada literātu kluba “Autogrāfs” dalībnieki. Muzikāli visus priecēja ģitārists Gregs (Grigorijs Gorodko) no grupas “Baltie lāči”.

Pasākuma laikā bija aplūkojamas vietējās dzejnieces un mākslinieces Daigas Kalinkas gleznas. Visiem bija iespēja piedalīties kopīgu dzejas vārsmu rakstīšanā. Rezultātā tapa dzejolis par rudzu lauku, maizi, dzīves realitāti un pa vidu visam tam – cilvēks. 

Pasākums notika VKKF projekta „Lasīšana maina ieradumus. Rakstnieki par oriģinālliteratūru jauniešiem Gulbenes novada bibliotēkās” ietvaros.


Sanita Jurkāne
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja