"Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā"

No 22. līdz 26.maijam notika pieaugušo neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā" mācības. 5 dienu laikā dalībniekiem bija iespēja papildināt zināšanas informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu lietošanā, medijpratībā kā arī drošības pamatprincipos digitālajā vidē. Mācību dalībnieki pildīja dažādus testus, lai noteiktu savu digitālo prasmju līmeni kā arī aktīvi piedalījās visā mācību procesā.

Dalībnieki atzina, ka mācības bijušas intensīvas un, ka sarežģītākās tēmas esot bijušas portāla latvija.lv apguve un internetbankas lietošana. Vēl kāds dalībnieks izteica viedokli, ka vērtīgi bijis runāt par drošību internetā, jo līdz šim par šo tēmu nebija sanācis padomāt.

Mācības notika sadarbībā ar IZM projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībai" ietvaros.