"Cultural education - key to adult integration"

No 17. līdz 21.aprīlim Viļņa norisinās Nordplus projekta "Cultural education - key to adult integration" mobilitātes vizīte. Nedēļas garumā plānots iepazīties ar pieaugušo izglītības darbu dažādās Viļņas bibliotēkās kā arī prezentēt Gulbenes novada bibliotēku darbu ar pieaugušajiem.

Mobilitātes vizītē piedalās Dace un Tamāra no Rankas pagasta bibliotēkām.

mobilitātes vizīte mobilitātes vizīte mobilitātes vizīte