Ceļš no miesta līdz pilsētai

Ceļš no miesta līdz pilsētai
Ēkas. Cilvēki. Notikumi

1928.gads, kad Vecgulbenes miestam piešķīra pilsētas tiesības, gulbeniešiem nozīmīgs bija vēl kāda notikuma dēļ. Gulbenes baznīcas draudzes vecākais E.Ābeltiņš ierosināja celt pieminekli kritušajiem gulbeniešiem - 1905.gada cīnītājiem, Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem, Vecgulbenes revolucionārā tribunāla upuriem. Pieminekli veidoja pēc E.Ābeltiņa projekta. Sākās ziedojumu vākšana labdarības koncertos, teātru izrādēs un nepieciešamo materiālu sagāde. 1928.gada 26.augustā notika svinīgs pasākums, kurā laikā tika likts topošā pieminekļa pamatakmens un īpaša kapsula ar tekstu. Dažādu iemeslu dēļ darbi rudenī netika pabeigti, tādēļ piemineklis par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes varoņiem tika atklāts 1929.gada pavasarī.

Līdz Otrā pasaules kara sākumam pie pieminekļa, ko gulbenieši sauca par Brīvības pieminekli, notika valsts svētku atceres brīži un armijas skates. Karam beidzoties, piemineklis tika demontēts un uz tā pamatiem uzlikts bronzas krāsā krāsots ģipša padomju karavīrs, bet aiz pieminekļa iekārtoti karā kritušo padomju karavīru kapi. 1969.gadā kritušo mirstīgās atliekas tika pārvestas uz Otrajā pasaules karā kritušo padomju karavīru kapiem Spārītes parka teritorijā, bet pieminekļa vieta nolīdzināta līdz ar zemi. Līdz 1989.gada rudenī tika atrakti pieminekļa pamati un izcelta ārā 1928.gadā iemūrētā kapsula ar tekstu. Uzsākta ziedojumu vākšana un ar pilsētas domes atbalstu 1992.gada 10.novembrī svinīgi tika atklāts sākotnējā izskatā atjaunotais Gulbenes Brīvības piemineklis.

            Vēl pilsētas veidošanās laikā aktīvi darbojās dažādas biedrības. Aktīvi rosījās Vecgulbenes Biškopības biedrība, kurai 1927.gadā miestā iešķirts apbūves gabals, tika rīkotas Gulbenes apkārtnes biškopju sanāksmes. Interesanti, ka dzelzceļnieku aprindās bijusi interese par biškopību. Tika rīkoti kursi, kas vēl vairāk rosināja dzelzceļniekus nodarboties ar biškopību. Vecgulbenes biškopības biedrība rīkoja priekšlasījumus ar praktiskiem darbiem dravā. Vēlākajos gados tika veidota Gulbenes pilsētas dārzkopības-biškopības biedrība.  
Brīvības piemineklis Gulbenē, 1930-tie gadi.

 

 

Avoti:
periodika.lv
Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas krājums

 

Sanita Jurkāne

Gulbenes novada bibliotēka