Ceļš no miesta līdz pilsētai

Gulbenes luterāņu draudzes mācītājs Juliuss Egle, 20.gs. 20-tie gadiCeļš no miesta līdz pilsētai
Ēkas. Cilvēki. Notikumi.

Laikā, kad Vecgulbenes miests veidojās par pilsētu, 14 gadus – no 1922. gada līdz 1936. gadam, Gulbenes draudzes mācītājs bija Juliuss Egle (1887-1938). J.Egle 21 gada vecumā pabeidza Valmieras skolotāju semināru un uzsāka tautskolotāja gaitas dažādās skolās. Strādājot Gaujienas pamatskolas pārziņa amatā, J.Egle papildus veica arī ērģelnieka pienākumus. Vietējās draudzes mācītājs Jaunzems rosināja turpināt teoloģijas studijas Latvijas Universitātē. Pēc ordinēšanas mācītāja amatā uzsāka darbu Gulbenes draudzē, kur kalpoja mūža lielāko darba posmu. Līdz ar pilsētas attīstību un veidošanos, mācītājs J.Egle piedalījās sabiedriski nozīmīgos pasākumos: Gulbenes lauksaimnieku Krāj-aizdevu ēkas pamatakmens likšanā, Brīvības cīnītāju pieminekļa celtniecības svinīgajā aktā, Jaungulbenes vanagu novada atklāšanas pasākumā, dziesmu svētku pasākumos. Pieminot mācītāju, 1938. gadā “Gulbenes Balss” raksta: Gulbeniešiem mācītājs Egle vēl ilgi paliks atmiņā. Viņš labi pazina savu draudzi. Zināja visus priekus un bēdas. Viņš bija īsts dvēseļu gans.” Tiesa, kalpošanas pēdējos gados iekūlies skandālos un apsūdzēts žūpošanā.          

Vecgulbenes muižas dārznieka māja, kas atradās pie oranžērijas un līdz mūsdienām nav saglabājusies, bija veidota vasarnīcu stilā ar grezniem kokgriezumiem. Ēkas plānojums bija neprasts – galvenā ieeja un lievenis atradās taisnā leņķī veidotā stūrī. Ēkā darbojusies miesta un vēlāk arī pilsētas valde, kā arī pilsētas bibliotēka. Vēl pēckara gados uz ēkas bija uzraksts: „Theater von Goethe”, ļoti iespējams, ka ēka senāk izmantota arī teātra izrādēm. Muižas laikā mājā dzīvojuši dārznieki Dunke, Bērziņš. Viens no ilggadējiem pilsētas dārzniekiem bija Ernests Leitis, kurš piedalījies arī Emzes parka izveidē. 1956. gadā vietējā laikrakstā raksta: “Lai Gulbenes iedzīvotiem visu gadu netrūktu skaistu ziedu, arī par to daudz rūpējas vecais dārznieks Ernests Leitis. Pašreiz dārzniecībā skaisti zied neļķes, lefkojas un citas puķes.”  

 

 Vecgulbenes muižas dārznieka māja, 20.gs. 20-tie gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:
Gulbenes luterāņu draudzes mācītājs Juliuss Egle, 20.gs. 20-tie gadi

Vecgulbenes muižas dārznieka māja, 20.gs. 20-tie gadi

Avoti:
periodika.lv
Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības lasītavas krājums

Sanita Jurkāne