Stiprāki kopā arī neparastos darba apstākļos

Vēl marta sākumā brīvprātīgajiem jauniešiem Dāvidam, Svenam un Lea darbs Eiropas Solidaritātes korpusa programmas projektā risinājās kā ierasts - interesanti un aktīvi strādājot gan ar audzēkņiem pirmsskolās, gan ar skolēniem, gan arī Gulbenes novada ļaudīm. Tika plānotas projekta noslēguma pasākumu aktivitātes organizācijās, lidojumi mājup, līdz vienā brīdī viss kļuva pavisam citādāk.

Pasaules mēroga pandēmija ieviesa lielas korekcijas mūsu visu ikdienā. Līdzšinējās sadarbības formas un aktivitātes vairs nevarēja notikt klātienē. Vai projektu pārtraukt? Jaunieši izlēma: “Nē! Mēs paliksim un projektu turpināsim, iegūstot jaunu pieredzi, kura mums paver citas mācīšanās formas un iespējas darbā, tāpat kā cilvēkiem visā pasaulē!”

Šis brīdis bija zīmīgs mums kā projekta īstenotājiem, jo sapratām, ka esam bijuši stiprs plecs un ģimene jauniešiem, viņi to sajūta un atzina. Sadarbības partneri Vācijā un Austrijā rakstīja: ”Mēs Jums uzticamies un esam pārliecināti, ka kopā pieņemsiet jauniešiem vislabāko lēmumu!” Atbalsts jauniešiem no mājiniekiem telefona sarunās un uzticības apliecinājums no nosūtošajām organizācijām palīdzēja pieņemt lēmumu kļūt vēl spēcīgākiem komandā, lai arī emocionāli visiem nebija viegli.

Nu ikdiena ir pavisam citāda, taču ne mazāk interesanta un piepildīta. Brīvprātīgie elektroniski sagatavo un sūta iknedēļas uzdevumus angļu un vācu valodā saviem studentiem Gulbenes novada bibliotēkā un pirmsskolas izglītības iestādēs, veido videostundas skolēniem, bet latviešu valodu kopā ar savu skolotāju apgūst tiešsaistē. Ar audzēkņiem pirmsskolu dežūrgrupās jaunieši rotaļājas ārā, kur ir fiziskas aktivitātes un skan latviešu valoda! Brīvajā laikā jaunieši ar velosipēdiem apceļo tuvākas un tālākas vietas Gulbenes apkārtnē.

Lai mums visiem veselība, spēks un uzņēmība šo laiku izmantot kā iespēju darbā, attālinātā savstarpējā komunikācijā un sevis izglītošanā!

Lāsma Lapkaša
Gulbenes 1. PII projekta “Stronger together” koordinatore