Brīvprātīgais darbs Gulbenes novada bibliotēkā

Brīvprātīgais darbs Gulbenes novada bibliotēkā

Oktobrī noslēdzas Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts, ko īstenoja Gulbenes 1.PII, Lejasciema PII “Kamenīte”, Gulbenes 2.PII “Rūķītis” un Gulbenes novada bibliotēka. Kopumā projektā darbojās piecas brīvprātīgās no Vācijas, Austrijas un Itālijas.  

 Viena no brīvprātīgajām stāsta: “Mani sauc Sofija, es esmu no Itālijas ziemeļu provinces, kur mēs runājam galvenokārt vāciski. Februārī es ierados Gulbenē kā brīvprātīgā, lai strādātu  pirmsskolas iestādēs un bibliotēkā. Bērnudārzā galvenokārt palīdzēju skolotājām dažādu nodarbību sagatavošanā, rotaļu vadīšanā un bērnu saģērbšanā. Savukārt darbs bibliotēkā ļāva pilnveidot savas digitālās prasmes. Daudz fotografēju notikumus, skenēju fotogrāfijas un tās rediģēju, veidoju mācību video latviešu, vācu, itāļu, angļu valodās par dažādām tēmām. Vasarā vadīju angļu valodas nodarbības bērniem un iesaistījos āra bibliotēkas aktivitātēs. Veicot šos darbus, es iemācījos strādāt ar dažādām programmām. Man ļoti patīk darbs ar fotogrāfiju digitalizāciju, rediģēšanu un video gatavošanu, tāpēc arī noslēguma darbā tapusi izstāde ar fotogrāfijām, kuras uzņemtas dzīvojot šeit.”   

Sofija ir paveikusi apjomīgu darbu novadpētniecības materiālu digitalizēšanā. Ieskenētas aptuveni 500 senās  fotogrāfijas par Alfrēda Gātera dzīvi, TLMS “Sagša”, Gulbenes 2. vidusskolu. Digitalizēti ap 1000 foto negatīvu no deviņdesmitajiem gadiem par Gulbenes bibliotēkas pasākumiem un ar novada skatiem. Gulbenes novada bibliotēkā no 4. līdz 31. oktobrim skatāma Sofijas izveidotā fotogrāfiju izstāde “Smalkās nianses dabā” – lieliska, krāsaina izstāde, kas ikvienu aicina apstāties un palūkoties apkārt. No novembra izstāde būs skatāma arī pagastu bibliotēkās.

            Par pavadīto laiku šeit Sofija stāsta: “Dzīvot prom no ģimenes, svešā valstī sākumā bija grūti, bet pēc kāda laika es iemācījos būt patstāvīgāka. Šis projekts bija lieliska iespēja darboties drošā vidē, palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem  un spert vēl vienu soli pieaugušo dzīvē.”

 

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka

Projekts 2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.