Bibliotēkas Anglijā – kopīgais un atšķirīgais

Jūnija sākumā bija iespēja doties ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta „Senior pass” pieredzes apmaiņas braucienā uz Angliju, kura laikā viesojos pilsētas Hemel Hempstead vienā no trim bibliotēkām. Šajā pilsētā dzīvo 94 tūkstoši iedzīvotāju un pilsētā ir 3 bibliotēkas. Centrālajā bibliotēkā, kurā viesojāmies, dienā apkalpo aptuveni 700 iedzīvotājus. Bibliotēkā ir pieejama elektroniskā pašapkalpošanās sistēma un grāmatu izsniegšanas un nodošanas pašapkalpošanās automātā iespējama dažāda valodu izvēle (atkarībā no minoritāšu blīvuma kopienā). Vēl pielāgojoties tautību dažādībai pilsētā ir pieejamas arī dažādas tastatūras (ar citiem burtiem, hieroglifiem).  

Hemel Hempstead bibliotēka piedāvā iedzīvotājiem sekojošus pakalpojumus: grāmatu, žurnālu, DVD, CD, audio un e-grāmatu izsniegšanu, uzziņu sniegšana, pieeja internetam (arī Wi-Fi), datu bāzes un kopkatalogs, novadpētniecība un dzimtas vēstures izpēte, iespēja apmeklēt dažādus pasākumus (tikšanās ar autoriem, pasaku stāsti bērniem), kā arī kopēšana, skenēšana. 

Līdzīgi kā Latvijā arī Hemel Hempstead bibliotēka piedalās starptautiskās akcijās, kā, piemēram, Get-on-line week, Safe-internet, tomēr viņiem ir arī interesantas akcijas kā „Coffee Cakes & Computers”, kuras laikā brīvprātīgie un bibliotēkas personāls neformālā gaisotnē iepazīstina iedzīvotājus ar interneta lietošanas priekšrocībām un ļauj praktizēt apgūtās lietas. Kopumā mācības balstās uz individuālu apmācību par dažādām tēmām: iepazīšanās ar datoru, interneta lietošana, e-pasta veidošana, sociālo tīklu izmantošana, dzimtas vēstures avoti internetā. Par apmācībām iedzīvotājiem ir jāveic minimāla samaksa (nav jāmaksā bezdarbniekiem, invalīdiem). 

Arvien vairāk bibliotēkas Latvijā saviem lasītājiem sāk piedāvāt tiešsaistes pakalpojumus, tā Hemel Hempstead bibliotēkas mājas lapā http://www.hertsdirect.org/services/libraries/ ir pieejams elektroniskais katalogs, ir iespēja norezervēt datoru un konkrētu laiku, pavaicāt interesējošu jautājumu, lasīt žurnālus, lejupielādēt e-grāmatas un audio grāmatas, kā arī tiešsaistes uzziņu resursus. Bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā daudz un dažādus tiešsaistes kursus un apmācības (valodas kursi, autovadītāju sagatavošanas testi, sagatavošanās pilsonības testam utml.). 

Anglijā ir ļoti plaši izplatīts un populārs brīvprātīgo darbs. Katru gadu 47% iedzīvotāju darbojas kā brīvprātīgie. Gandrīz katrā pilsētā ir brīvprātīgo centri, kas reģistrē iestādes, kurās ir nepieciešams brīvprātīgo darbs un brīvprātīgos, kas vēlas būt noderīgi sabiedrībai. Arī bibliotēka uzrunā vietējos IT speciālistus un aicina apmācīt iedzīvotājus, jo ieguvēji ir visi – uzņēmējiem gudrāki potenciālie darbinieki un kopumā visa sabiedrība izglītotāka.

Sanita Jurkāne
Gulbenes novada bibliotēka