Bibliotekāri izglītojas arī attālināti

2020.gada beigās tika apstiprināts VKKF projekts “Radošums un inovācijas bibliotekārajā darbā.” Projektā tika paredzētas 4 meistarklases par bibliotekāriem aktuālām tēmām. Rakstot šo projektu, bija paredzēts, ka visas nodarbības notiks klātienē, tomēr, tuvojoties aktivitāšu īstenošanas laikam, iepriekšējo plānu vajadzēja mainīt un nodarbības organizēt attālināti.

4.decembrī notika Māras Jēkabsones nodarbība “Bibliotēku interešu pārstāvniecība,” kurā piedalījās 58 dalībnieki no Gulbenes, Madonas, Balvu un Alūksnes novadiem. Neskatoties uz to, ka nodarbība notika attālināti, iegūtās informācijas daudzums bija liels. Pasniedzēja bija sagatavojusi arī praktiskās nodarbības, kas mācīšanās procesu padarīja aizraujošāku.
Vairākiem dalībniekiem šī bija pirmā reize, piedaloties attālinātajās profesionālās pilnveides nodarbībās, tāpēc dienu pirms M.Jēkabsones nodarbības notika izmēģinājums, kad visi, kuri vēlējās, varēja izmēģināt platformu Webex.

Projektā vēl ir plānotas 3 nodarbības janvārī, februārī un martā. Ja būs nepieciešams, vismaz vienu no nodarbībām varēsim īstenot attālināti, bet turpinām cerēt, ka situācija pasaulē un Latvijā uzlabosies, lai 2 nodarbības varētu īstenot klātienē. Dalībnieki atzīst, ka labprātāk izvēlētos klausīties šīs nodarbības klātienē, jo tā ir vieglāk uztvert lektoru un viņa sniegto informāciju.
Kopumā jāatzīst, ka šis laiks prasa elastību un pielāgošanos un var droši apgalvot, ka bibliotekāriem ar to nav nekādu problēmu, jo joprojām viņi piedalās dažādās mācībās, kā arī paši organizē dažādas aktivitātes attālināti.

Rūta Bokta
Gulbenes novada bibliotēkas
Reģionālā mācību centra vadītāja